Bilde av flere deler av en strømfaktura

Slik leser du strømregningen din

Strømregningen din skal gi deg all informasjonen du trenger for å få oversikt over strømforbruket ditt og hva du som inngår i strømavtalen din, men ikke alt på fakturaen er like forståelig.

For å hjelpe deg å få en bedre forståelse av strømregningen din går vi i denne artikkelen gjennom hvordan strømfakturaen din er bygget opp og hva alt sammen betyr for deg som kunde.

Strømfakturaen består av tre deler

Alt om strømregningen
 1. Slik leser du strømregningen din
 2. Hva er nettleie?
 3. Hva er gjennomfakturering?
 4. Opprinnelsesgarantier
 5. Hva er elsertifikater?
 6. Slik bestemmes dagens strømpris?
 7. Finn billigste strømavtale selv her

Strømregningen består av tre ulike deler som tilsammen utgjør den totale strømfakturaen din:

 • Strømforbruk
 • Nettleie
 • Statlige avgifter

Strømforbruk

Strømforbruket i den aktuelle perioden vises i kWh sammen med prisen. Har du en fastprisavtale er prisen fastsatt, mens variable prisavtaler, spotprisavtaler, innkjøpsprisavtaler og timespotavtaler vil alle bli påvirket av forbruket ditt.

Med avtalene som baserer seg på de stadig varierende strømprisene vil du også måtte betale et påslag. Dette er i realiteten hvor strømleverandøren din tjener mest på kundeforholdet ditt, om du ikke har andre tilleggsprodukter knyttet til avtalen din.

Les også: 12 tips til strømsparing

Når du sammenligner spotpris-, innkjøpspris eller timespotavtaler, er det gjerne påslaget som vil være en av de største forskjellene mellom avtalene. Strømprisen fastsettes nemlig på strømbørsen og er ikke noe strømleverandørene selv kontrollerer.

Hva betyr det?
 • Kraftpris: Forbruk + påslag
 • Nettleie: Fastledd + forbruksbasert
 • Statlige avgifter: Elsertifikat, forbruksavgift (elavgift), enovaavgift og merverdiavgift

Etter innføringen av de automatiske strømmålerne vil imidlertid dette kunne endre seg i større grad. Ettersom disse målerne kontinuerlig registrerer når på døgnet forbruket skjer, har timespotavtaler begynt å komme inn på markedet i større grad.

I praksis innebærer timespotavtaler at du betaler for spotprisen for det faktiske tidspunktet du forbruker. Med spotprisavtaler fastsettes imidlertid prisen ut fra et gjennomsnitt over en gitt periode. Forbruket ditt vil dermed være mer direkte påvirket av når forbruket ditt skjer, ikke bare av hvor mye forbruket er.

Nettleie

Den andre delen av strømregningen, enten du får det på samme faktura eller ikke, er nettleien. Dette er betaling for levering av strømmen gjennom det monopoliserte strømnettet.

Du kan ikke bytte nettleverandør på samme måte som strømleverandør, og prisene på nettleien får ikke du som kunde gjort noe med.

Nettleien består av to deler – et fastledd og et såkalt energiledd eller «fraktpris». Energileddet baseres på faktisk forbruk. Bruker du lite strøm er denne delen av nettleien lav. Fastleddet er like dyrt uansett forbruk.

Geografi er en viktig faktor i nettleien og baseres på en inndeling av Norge i fem ulike prisområder. Det er derfor nettleien varierer, også på fastleddet avhengig av hvor du bor.

Les mer: Derfor betaler du nettleie

Statlige avgifter

Den siste delen av strømregningen består av statlige avgifter. Dette inkluderer forbruksavgift, merverdiavgift, enovaavgift og elsertifikater.

Elsertifikatet er inkludert i påslaget eller fastprisen du betaler til strømleverandøren, mens forbruksavgift og enovaavgift er bakt inn i nettleien. Merverdiavgiften kommer på toppen av det hele.

Dette betyr begrepene på strømregningen:

Det er ikke bare oppbyggingen av fakturaen som kan være forvirrende. I tillegg til å vite hva du betaler for kan det være nyttig å vite hva de ulike begrepene du møter på faktisk betyr og hva de innebærer.

A konto fakturering

Delvis forskuddsbetaling. Basert på forbrukshistorikk faktureres du for neste periodes strømforbruk på forhånd. Har du betalt mindre enn det faktiske forbruket må du betale mer i etterkant, men om du har betalt for mye vil du få tilbake det overskytende forskuddet.

Avregning

Når nettselskap eller strømleverandør beregner hvor mye du må betale gjør de en avregning, basert på en manuell måleravlesning eller et estimat basert på tidligere forbruk. Etter utrullingen av smarte strømmålere er avregningen mer nøyaktig enn noensinne da den får ferske avlesninger å basere seg på kontinuerlig.

Avtalegiro

Avtalegiro er en norsk betalingstjeneste for automatisk betaling av regninger. Da slipper man å manuelt legge inn KID-nummer o.l. hver måned når strømregningen skal betales.

Beregnet beløp

Om det mangler en faktisk måleravlesning vil strømleverandøren beregne et beløp basert på tidligere forbruk.

eFaktura

eFaktura er en digital fakturaløsning som ikke baserer seg på verken post eller e-post. Når du inngår en eFaktura-avtale får du strømregningen din direkte i nettbanken. Da slipper man å manuelt legge til opplysninger som KID-nummer og beløp, men man kan enkelt godkjenne eller endre på fakturaen i nettbanken.

Etterskuddsvis fakturering

Når du faktureres for strømforbruket ditt, basert på faktiske kraftpriser og ditt eget forbruk slik det er registrert av strømmåleren din. Forbrukerrådet anbefaler at du får en strømavtale med etterskuddsvis fakturering.

Fakturagebyr

Gebyr ment å dekke faktureringskostnadene til selskapet. Avtaler med eFaktura er som regel, men ikke alltid, uten fakturagebyr. Selskaper kan ikke kreve fakturagebyr om dette ikke er tydelig opplyst om i avtalen.

Forbruk

Viser strømforbruket ditt for en gitt periode. Mengden oppgis i kWh (kilowattimer). Ifølge SSB brukte en gjennomsnittlig husholdning omtrent 16 000 kWh på et år i 2016.

Forsinkelsesrente

Ved for sen betaling kan det bli lagt til forsinkelsesrente eller et forsinkelsesgebyr.

Forskuddsbetaling

Se Akonto-fakturering. Forskuddsbetaling anbefales ikke av Forbrukerrådet, da du sjeldent vil komme positivt ut med en slik avtale. Går for eksempel strømleverandøren konkurs kan du se langt etter det du har overbetalt.

Gjennomfakturering

Gjennomfakturering betyr at du får kraftavtalen og nettleien på samme faktura, og betaler begge deler til strømselskapet. Dermed trenger du kun å forholde deg til en enkelt strømregning når det kommer til strømforbruk. Gjennomfakturering ble innført fra 1. september 2016, men støttes ikke av alle selskaper.

Målernummer

Det unike ID-nummeret som brukes til å identifisere strømmåleren din. Du finner nummeret på strømmåleren eller strømregningen din.

Målepunkt-ID

Det unike ID-nummeret for hvor strømmåleren din er montert. Nummeret er oppgitt på strømregningen, eller så kan man få det opplyst fra nettselskapet.

Periode

Oppgir datoene de ulike utgiftene på fakturaen stammer fra.

Pris

Viser hvilken pris som gjelder for forbruk, nettleie, påslag og eventuelle fastbeløp.

Påslag

Et pristillegg på regningen din som kraftleverandørene tar på toppen av andre utgifter. Oppgis også som fastbeløp. På avtaler med spotpris, innkjøpspris og timespot er påslaget en av de største skillelinjene.

Sammenlign strømavtaler selv med vår sammenligningstjeneste.

Følg oss på Facebook

Følg oss gjerne på vår Facebookside.

Kontakt oss

Send oss en e-post

Tjenester

Strøm.no er en gratis og uforpliktende anbudstjeneste. La selskapene konkurrere om å gi deg beste strømavtale!

Strøm Privat

Strøm Bedrift

Strøm Borettslag

Sammenlign strømpriser

Populære steder

Trondheim

Oslo

Kristiansand

Tromsø

Fredrikstad

Bergen

Norge