Leveringsplikt Strøm

Derfor betaler du nettleie

Som navnet antyder, er nettleie en leie du betaler til det selskapet som eier strømledningene til og fra din bolig. Leien betales slik at selskapet skal kunne sikre og levere strømforsyning. Dette inkluderer altså transport av strøm, samt vedlikehold og utvidelse av strømnettet.

Fast- og variabel pris

Nettleien består av en fastpris og en variabel pris. Den faste prisen avhenger av hvilket selskap som eier kablene og hvilken type hovedsikring som er knyttet til boligen. Jo høyere sikring, jo høyere beløp. Det faste beløpet beregnes per år, men deles opp på hver faktura.

Den variable prisen av nettleien avgjøres av personlig strømforbruk. For hver kilowattime som brukes, vil selskapet som krever nettleie legge på en liten sum.

Generelt så betaler de som bor i mindre befolkede områder en høyere nettleie enn de som bor i byer. Grunnen til det er at strømmen må transporteres over en lengre strekning.

Dyr strømregning? Les 12 gode tips til strømsparing!.

Hvem eier strømnettet?

Som boligeier kan du ikke selv bestemme hvem du betaler nettleie til. Markedet for strømnett er ikke konkurranseutsatt, og det finnes kun én leverandør innenfor hvert geografiske område.

Som regel er det de store selskapene som har kontroll over strømnettet, men også mindre aktører kan eie lokale strømnett.

Velg riktig strømleverandør: Finn leverandøren som passer for deg.

På landet
I grisgrendte strøk er nettleien dyrere enn i tettbefolkede områder.

Hvem bestemmer prisen på nettleie?

I praksis bestemmer selskapene selv hvilken pris de ønsker å ha på nettleien. Når det er sagt, kontrollerer Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) hvilken inntekt hvert nettselskap kan få fra sine kunder.

NVE gir altså en årlig inntektsramme som nettselskapene må forholde seg til når de fastsetter nettleien. Dette hindrer imidlertid ikke selskapene fra å sette veldig ulike priser på nettleien.

Du kan lese mer om hvilke lover nettselskapene må forholde seg til når de fastsetter nettleien her.

Følg oss på Facebook

Følg oss gjerne på vår Facebookside.

Kontakt oss

Send oss en e-post

Tjenester

Strøm.no er en gratis og uforpliktende anbudstjeneste. La selskapene konkurrere om å gi deg beste strømavtale!

Strøm Privat

Strøm Bedrift

Strøm Borettslag

Sammenlign strømpriser

Populære steder

Trondheim

Oslo

Kristiansand

Tromsø

Fredrikstad

Bergen

Norge