To ingeniører står foran strømledninger.
PÅVIRKES AV KVALITETEN PÅ STRØMNETTET: Flaskehalser på nettet fører til ulike strømpris i ulike områder.

Slik bestemmes dagens strømpris

Dagens strømpris bestemmes av kraftbørsen for Nord-Europa – NordPool. Her møtes kraftprodusenter og strømleverandører for å bestemme hvor mye dagens strøm er verdt.

Strømprisene i Norge bestemmes i det nordiske/nordeuropeiske kraftmarkedet, som heter Nord Pool. Blant annet kjøper og selger vi strøm i samarbeid med Danmark, Sverige og Finland, i tillegg til at noe av strømproduksjonen er knyttet med land som Tyskland, Frankrike og Polen.

Alt om strømregningen
 1. Slik leser du strømregningen din
 2. Hva er nettleie?
 3. Hva er gjennomfakturering?
 4. Opprinnelsesgarantier
 5. Hva er elsertifikater?
 6. Slik bestemmes dagens strømpris
 7. Finn billigste strømavtale selv her

  Kraftbørsen eies av Statnett og tilsvarende selskaper fra de andre landene som er en del av Nordpool-børsen. I tillegg til å styre strømprisene er Nord Pool ansvarlig for å regulere markedet på en god måte.

  Børsen styres av markedskreftene og kraftprodusentene selger strøm til høystbydende, som regel strømleverandører. Privatpersoner eller andre foretak har også mulighet til å selge eller kjøpe strøm på kraftbørsen.

  Hva påvirker dagens strømpris?

  Prisene på kraftbørsen påvirkes av tilbudet og etterspørselen etter strøm. Disse påvirkes igjen av flere faktorer, blant annet:

  • Nivået på kraftproduksjonen i Norge
  • Nivået på kraftproduksjonen i samarbeidslandene
  • Nivået på kraftproduksjonen i land utenfor vårt kraftmarked
  • Prisen på strøm utenfor vårt kraftmarked
  • Forbrukernes strømforbruk
  • Mengden strøm vi eksporterer til utlandet
  • Dollarkurs
  • Prisen på CO2-utslipp
  • Vedlikeholdsarbeid
  • Kabelkvalitet
  • Overføringsbegrensninger i strømnettet, også kalt flaskehalser

  Kraftproduksjonen i Norge og i andre land påvirkes av klima, vær og vind, samt produksjonen av fossilt brensel. Er det mye snø og vann i magasinene i Norge, kan for eksempel strømprisene våre bli lavere. Det motsatte gjelder dersom vi har tørt vær og lite vann i magasinene. Siden store deler av det nordiske markedet forsynes av vannkraft, gjelder dette i flere land.

  Høye priser her til lands kan dog jevnes ut dersom det er høy kraftproduksjon i andre land. For eksempel kan en svært tørr og solfylt sommer gjøre at vi kan importere noenlunde billig strøm fra sørligere strøk som produserer strøm fra solenergi, selv om magasinene våre gir oss dyrere strøm enn normalt.

  Siden strøm i privatmarkedet i stor grad går til oppvarming og nedkjøling av bolig påvirkes også forbrukernes strømforbruk av vær og vind.

  Strømprisene justeres hver dag

  En børs viser piler opp og ned
  Børsen påvirkes av mange faktorer: Strømregningen din påvirkes av den nordiske kraftbørsen Nord Pool, som igjen påvirkes av blant annet vær og vind.

  Hver morgen får kraftbørsen informasjon om mengden strøm som skal fraktes mellom de ulike områdene i markedet. For å beregne prisen tar børsen utgangspunkt i et strømnett uten begrensninger på nettet, og sammenligner:

  • Prisen produsentene ønsker å selge strømmen for
  • Prisen leverandørene er villige til å kjøpe strømmen for

  Da kan man regne ut gjennomsnittsprisen for alle landene i Norden, som kalles systempris.

  Siden vi ikke lever i en verden uten begrensninger på strømnettet, justeres strømprisen ut ifra kvaliteten på strømnettet i området strømmen skal fraktes.

  Siden den varierer fra sted til sted, vil strømprisen bli noe forskjellig i ulike områder. Dette forklarer blant annet at strømprisene kan være forskjellige i Nord-Norge og i Sør-Norge.

  Spotpris, påslag og innkjøpspris

  Strømregningen din påvirkes nesten alltid av strømprisene på kraftbørsen, men det kan skje på ulike måter, avhengig av hva slags strømavtale du har.

  Les mer om hvordan de ulike strømavtalene fungerer på deres respektive sider:

  Har du en spotprisavtale eller innkjøpsprisavtale må du ikke glemme at du også må betale et påslag. Dette er prisen strømselskapet ditt tar for å levere deg strøm, og kommer i tillegg til prisen fra kraftbørsen.

  Påslaget inneholder også statlige utgifter til strøm, slik som moms og elsertifikater.

  Den siste delen av strømregningen din er nettleie. Nettleie er i praksis leie du betaler til eieren av kraftnettet der du bor.

  Les mer: Nettleie: Hva er det og hva betaler du for.

  Ønsker du en billigere strømavtale? Du kan enkelt sammenligne de billigste strømavtalene i vår prissammenligning.

  Følg oss på Facebook

  Følg oss gjerne på vår Facebookside.

  Kontakt oss

  Send oss en e-post

  Tjenester

  Strøm.no er en gratis og uforpliktende anbudstjeneste. La selskapene konkurrere om å gi deg beste strømavtale!

  Strøm Privat

  Strøm Bedrift

  Strøm Borettslag

  Sammenlign strømpriser

  Populære steder

  Trondheim

  Oslo

  Kristiansand

  Tromsø

  Fredrikstad

  Bergen

  Norge