Bilde av strømmater med blå himmel i bakgrunnen

Timespot

Med timespot betaler du for strømforbruket ditt time for time. Da får du strøm til markedsprisen på kraftbørsen Nord Pool.

Hva er timespot?

Timespot betyr at strømforbruket ditt avregnes time for time. Kraftprisen du betaler er den faktiske markedsprisen som gjelder når forbruket skjer. Markedsprisen er den strømselskapene betaler for kraften, og den endres fra time til time.

Med timespot må du også betale et påslag (en øresats per kWh du bruker) og eventuelt et fast månedsgebyr.

Ulike strømavtaler
  1. Spotpris
  2. Innkjøpspris
  3. Timespot
  4. Variabel strømpris
  5. Fastpris

Timespotavtaler har blitt mulige etter innføringen av Elhub og de nye smartmålerne i 2019.

Les også: Hva er elhub?

Med de nye smartmålerne – som avregner strømforbruket ditt time for time – er det mulig for strømleverandørene å fakturere deg for prisen på strøm akkurat når forbruket ditt skjer.

Timespot – billig utenom «rushtid»

Som strømkunde kan dette være en fordel dersom du bruker strøm på tidspunkter hvor etterspørselen er lav. Siden strømprisen da er lavere enn ellers, kan du spare penger på strømregningen din.

Les også: 12 tips for å spare strøm

Bruker du som regel strøm når alle andre bruker strøm – for eksempel på morgenen før jobb og på ettermiddagen når alle andre lager middag – er ikke dette nødvendigvis en gunstigere avtaletype enn en spotpris- eller innkjøpsprisavtale.

Timespot vs. innkjøpspris og spotpris

I motsetning til timespot avregnes innkjøpspris og spotpris etter en gjennomsnittsberegning av markedsprisen. Spotprisavtaler følger den faktiske gjennomsnittsprisen på kraftbørsen, mens innkjøpsprisavtaler vekter gjennomsnittsprisen slik at du i større grad betaler for strømmen ut fra når på døgnet strømforbruket er størst.

Les også: Slik velger du beste strømavtale for deg

Likevel er ikke sistnevnte en eksakt timeberegnet pris, slik som timespot. Det er ingen reguleringer som sier nøyaktig hvordan et strømselskap skal vekte slike innkjøpsprisavtaler. I praksis må man derfor gå nøye gjennom avtalevilkårene i den enkelte avtale før man med sikkerhet kan si hvilke vilkår som gjelder.

Timespot er regulert

Timespot er på sin side regulert. Det er ikke lov å markedsføre en strømavtale som timespot med mindre strømprisen og forbruket avregnes hver time. Forbrukerrådet kontrollerer dette kontinuerlig.

Fordeler med timespot

  • Billig strømregning når du forbruker strøm på riktig tidspunkt
  • Vær trygg på vilkårene når du har en regulert avtaletype
  • Få en av de billigste avtaletypene når du velger en som følger markedsprisen på strøm

Ulemper med timespot

  • Du får en uforutsigbar strømregning som påvirkes av svingningene på kraftbørsen
  • Du får ikke nødvendigvis en billigere avtale hvis du ikke bruker strøm når strømmen er billigst

Dagens strømpris

Finn beste og billigste strømavtale i ditt område.