Ålesund

Hva er Elhub?

Med implementeringen av Elhub har det norske strømnettet fått en kjærkommen oppgradering.

Elhub er en sentralisert nasjonal og nøytral database for det norske kraftmarkedet. Det er utviklet av Statnett.

Elhub samler informasjon og kommunikasjon fra kundene, nettselskap og kraftleverandør og forenkler et tidligere kaotisk kommunikasjonsmønster.

Databasen er utviklet for å håndtere all måledata og alle markedsprosesser i det norske kraftmarkedet. Det sikrer at alle markedsaktører, etter implementeringen av Elhub i februar 2019, kun skal forholde seg til én part – Elhub.

Hva betyr Elhub for deg som forbruker?

Du slipper å lese av strømmen

Med Elhub og smarte strømmålere (AMS) har behovet for å manuelt lese av strømmåleren forsvunnet da dette vil gjøres automatisk.

Etter implementeringen av Elhub plikter nå alle nettselskap å sende inn siste døgns timeverdier kl. 7 hver dag. Dette blir deretter videreformidlet av Elhub til sluttbruker og kraftleverandør innen kl. 9 samme dag.

Enklere å bytte strømleverandør

Elhub vil også kontinuerlig behandle markedsprosesser automatisk. For eksempel vil den nye databasen gjøre bytte av strømleverandør til en mer sømløs opplevelse enn i dag.

Illustrasjon av kommunikasjon før og etter implementering av Elhub
Denne modellen viser hvordan Elhub skal forenkle kommunikasjon på det norske kraftmarkedet (figur: Statnett)

Når en kunde inngår en ny strømavtale, vil dette bli sendt inn til Elhub, og alle resterende prosesser vil deretter iverksettes automatisk.

Les mer: Slik velger du riktig strømavtale

Mer oversikt over strømforbruk

Alle aktører vil ha ett grensesnitt å forholde seg til, og tredjepartsaktører som vil utnytte AMS-systemene har ett sted å hente data fra.

Du kan selv se og bestemme hvem som får tilgang til dataene, for eksempel til analyse og effektivisering av strømforbruket.

Du kan logge deg inn på Elhub her

Rustet for fremtiden

Elhub er grunnlaget som, sammen med AMS-målere, digitaliserer kraftnettet og som potensielt kan åpne for en rekke nye muligheter innenfor strømnettet.

For eksempel legger Elhub til rette for at man kan betale en timespris på strømforbruket. Ettersom AMS-målerne sender data om strømforbruket på timebasis til Elhub, vil strømleverandører få tilgang til dette, og gitt at du har en avtale om timebasert betaling, ta betalt for den faktiske prisen den enkelte timen. Frem til dette har man regnet ut gjennomsnittet for prisen i løpet av en dag.

Sammenlign alle strømavtaler med innkjøpspris

Mulighetene AMS-målerne åpner for med tanke på loggføring og mikrostyring av strømforbruket er avhengig av implementeringen av Elhub i strømnettet for å forenkle markedsprosessene.

Enn så lenge er det imidlertid lite som endrer seg bortsett fra at du som forbruker får mer oversikt over ditt eget forbruk.

Hva med personvernet?

Tilgangen til dataene er også begrenset og beskyttet med personvern og sikkerhet i fokus. Portalen krever verifisering av identitet for å få tilgang, og i utgangspunktet skal det kun lagres opplysninger om kundens navn, fødselsnummer, adresse, kontaktopplysninger samt historisk strømforbruk de siste tre årene. Andre personopplysninger skal ikke lagres i Elhub.

Følg oss på Facebook

Følg oss gjerne på vår Facebookside.

Kontakt oss

Send oss en e-post

Tjenester

Strøm.no er en gratis og uforpliktende anbudstjeneste. La selskapene konkurrere om å gi deg beste strømavtale!

Strøm Privat

Strøm Bedrift

Strøm Borettslag

Sammenlign strømpriser

Populære steder

Trondheim

Oslo

Kristiansand

Tromsø

Fredrikstad

Bergen

Norge