Tromsø, strøm

Få tilbud på strøm fra leverandører i Tromsø

Strøm.no er en gratis og uforpliktende anbudstjeneste hvor strømleverandørene konkurrerer om å gi deg laveste strømpris.

La selskapene konkurrere

Flere strømleverandører konkurrerer om å gi deg billigste strømavtale. Tjenesten er helt gratis for deg.

100 % uforpliktende

Du velger selv om du vil takke ja til et av tilbudene, eller avslå alle.

Spar tid og energi

Du slipper å tråle internett etter de gode strømavtalene – det skal være lett å få en bedre strømavtale.

Det er lett å spare penger!

Tjenesten vår er enkel og effektiv. Du fyller ut det korte skjemaet for å motta tilbud, og du slipper å bruke tid på å sammenligne priser og strømavtaler på tvers av ulike nettsider. Du kan også få rådgivning om hvilken strømavtale som passer ditt forbruk, enten det er spotpris, variabel pris eller fastpris.

Alt du trenger å gjøre er å fylle ut det korte skjemaet, og du vil bli kontaktet av leverandører som tilbyr strøm der du bor.

Strømleverandørene vet at de konkurrerer med andre selskaper om jobben, og du kan derfor være trygg på at du får et godt tilbud på strøm.

  • La strømleverandørene konkurrere om å gi deg billigste strømavtale
  • Du slipper å lete frem leverandørene som tilbyr strøm der du bor
  • Du bestemmer selv om du ønsker å takke ja til tilbudene eller ikke
  • Fyll ut skjemaet og spar penger på strømregningen
  • Nå også felles faktura for strøm og nettleie

Få tilbud på strøm i Tromsø

Strømregion Nord (N04)

Tromsø ligger i strømregion Nord, eller N04 som den også kalles. Her er det Ishavskraft AS og Troms Kraft AS som er de største strømleverandørene.

I strømregion Nord er strømprisene tradisjonelt ganske like som de er i region Øst, og da også noe lavere enn de vanligvis er i region Midt.

Strømpriser varierer imidlertid mye, og det er mange faktorer som spiller inn. For eksempel kan det i grenseområdene mellom de ulike strømregionene oppstå såkalte flaskehalser som øker strømprisene.

Les mer: Strømregionene i Norge

Hvilken strømavtale bør du velge?

De tre vanligste avtaleformene som kraftleverandørene tilbyr er spotpris, variabel pris og fastpris. I dag velger de aller fleste kundene spotpris etterom denne avtaleformen har vist seg å være den rimeligste på sikt.

Dette kjennetegner de ulike avtaletypene:

  • Spotpris er det samme som kraftleverandøren betaler for strømmen. Prisen på strøm, og dermed også strømregningen din, vil derfor endre seg gjennom året. Det vil si at du må belage deg på en høyere pris i vinterhalvåret, men kan nyte godt av lave priser om sommeren. Spotpris er i gjennomsnitt den billigste avtaleformen.
  • Fastpris vil si at man betaler samme pris for strømmen hele året. Det kan være en fordel om du ønsker forutsigbarhet i økonomien, men fastprisavtaler har vist seg å være gjennomsnittlig dyrere enn spotprisavtaler.
  • Variabel pris er en blanding av spotpris- og fastprisavtaler. Med en fast del og en variabel del blir strømmen litt rimeligere om sommeren og litt dyrere i vinterhalvåret. Svingningene på regningen vil imidlertid ikke bli like store som ved en spotprisavtale. I snitt er avtaler med variabel pris noe dyrere enn spotpris.
nettleie
Nettleie: En del av strømregningen din går til å drifte og vedlikeholde strømnettet.

Den leie nettleia

Nettleien betales til selskapet som eier og vedlikeholder kraftnettet der du bor. Regningen består av en variabel del, som avhenger av forbruket ditt, og en fast del.

Hvor i landet du bor påvirker også hvor mye nettleie du betaler. Jo lengre strømmen må transporteres og jo færre som kan dele på kostnaden i et område, jo høyere nettleie blir det per husstand.

Få tilbud på strøm i Tromsø

Om Strøm.no

Strøm.no lar selskapene konkurrere om å gi deg beste strømavtale. Bak siden står Nettbureau AS som i tillegg til denne tjenesten driver andre anbuds- og sammenligningstjenester som f.eks. Boligalarmer.no, Eiendomsmegler.no og Mobiltelefoni.no.