Spotpris Strømavtale Strøm

Spotpris

Spotprisavtaler sikrer deg den rimeligste strømprisen på sikt. Les hva en spotprisavtale innebærer av fordeler og ulemper.

Hva er spotpris?

Spotpris er et gjennomsnitt av markedsprisen som settes på kraftbørsen Nord Pool. Markedsprisen er den strømselskapene betaler for kraften, og den endres fra time til time. Med spotpris må du også betale et påslag (en øresats per kWh du bruker) og eventuelt et fast månedsgebyr.

Strømleverandørene kjøper kraft fra Nord Pool, kraftbørsen for de nordiske landene. Velger du spotpris, betaler du et gjennomsnitt av markedspris på strømmen. Markedspris er det samme som strømleverandørene kjøper kraften for. Denne prisen varierer fra time til time, hver eneste dag, hele året.

Ulike strømavtaler
 1. Spotpris
 2. Innkjøpspris
 3. Timespot
 4. Variabel strømpris
 5. Fastpris

Spotpris innebærer altså at strømregningen din kommer til å variere fra måned til måned, avhengig av både ditt eget forbruk og prisene som settes gjennom tilbud og etterspørsel på Nord Pool.

Les også: 12 gode tips til hvordan du kan spare strøm

I praksis konkurrerer selskapene om prispåslaget de legger på spotprisen. Dette påslaget er en øresats per kWh du bruker, og det kommer i tillegg til et eventuelt fastbeløp per måned. Hvilket område i landet du befinner deg i vil også påvirke spotprisen, ettersom Norge er delt inn i fem prisområder.

Spotpris vs. innkjøpspris

De to avtaleformene innkjøpspris og spotpris ligner hverandre på mange måter, men det er likevel en klar forskjellen mellom dem:

 • Med en spotprisavtale betaler du den faktiske gjennomsnittsprisen av markedsprisen som settes av Nord Pool.
 • Med en innkjøpsprisavtale gjør selskapene en vektet gjennomsnittsberegning av markedsprisen. Du betaler også et innkjøpspåslag, i tillegg til det vanlige påslaget du betaler med strømavtaler tilknyttet markedspris.

Ved innkjøpsprisavtaler gjør strømselskapene altså en egen vektet gjennomsnittsberegning hvor de tar hensyn til når på døgnet de mener du bruker mest strøm. De aller fleste bruker mest strøm på tider av døgnet når strømmen er dyrest – om morgenen før jobb, samt om ettermiddagen rundt middagstider og tidlig kveld. For eksempel kan strømselskapene regne seg frem til at 70 % av strømforbruket ditt skjer om morgenen og ettermiddagen. Dermed vil 70 % av strømforbruket ditt belastes med høyere strømpris enn de resterende 30 %.

Les mer: Hva er innkjøpspris?

Dette gjør at innkjøpsprisavtaler jevnt over er dyrere enn spotprisavtaler. Hvordan selskapene vekter og gjør beregningene sine kan imidlertid variere mye, så dette bør du få klarhet i før du inngår en slik innkjøpsprisavtale.

OBS!

De to avtalene er ikke regulerte, og det betyr at mange selskaper bruker begerepene «innkjøpspris» og «spotpris» om hverandre. Husk derfor å sjekke vilkårene nøye før du tegner en strømavtale. Brukes ordene «veid» eller «vektet», tilbyr de i praksis en innkjøpsprisavtale – selv om avtalen heter spotpris.

Spotpris avhenger bl.a. av vann i vannmagasinene
Lite regn og mindre vann i magasinene fører til økt strømpris. Kraftprisen påvirker spotprisavtalene direkte.

Ligner også timespot

Både spotpris og innkjøpspris minner om en timespotavtale, men med timespot beregnes strømprisen time for time – i stedet for at det gjøres en gjennomsnittsberegning. Du er dermed sikret at strømleverandøren fakturerer deg for den reelle strømprisen i tidsrommet du faktisk brukte strøm.

Les mer: Hva er timespot?

For at timespot skal være lønnsomt for deg, må du bruke strøm på tider av døgnet strømprisen er lavest – når de fleste andre ikke bruker strøm. Er ikke dette mulig for deg, vil en slik avtale bli dyrere enn spotpris.

Fordeler ved spotpris

 • Det er variasjonen i kraftprisen fra Nord Pool som i det store og det hele avgjør hvor mye du betaler med spotpris. Det betyr at i sommerhalvåret kan du få veldig rimelig strøm, eller hvis det blir en mild vinter, får du også direkte nyte godt av de lave strømprisene dette fører med seg.
 • Dersom økonomien din tillater at strømregningen kan endre seg mye fra måned til måned, kan spotpris gi deg totalt sett billigst strøm gjennom året.

Ulemper ved spotpris

 • Med en spotprisavtale vil temperatur og klima ha direkte innvirkning på prisen du til enhver tid betaler. Blir det kaldere ute, vil du umiddelbart få markant økning i kraftprisen. Andre faktorer som kan øke strømprisen er mangel på vann i vannkraftverkenes magasiner eller tilgjengelighet på råvarer.
 • Trenger du å ha kontroll på hvor mye strømregningen din kommer på hver måned, kan de raske endringene i prisene være problematisk for deg. Da kan det være andre typer avtaler som passer bedre for deg, for eksempel variabel strømpris eller fastpris.

Gi meg tilbud på billig strøm

Dagens strømpris

Finn beste og billigste strømavtale i ditt område.