Bilde av trehus med fjell i bakgrunnen

Velg beste strømavtale for deg

Hvilken strømavtale er best av spotpris, innkjøpspris, timespot, variabel pris og fastpris? Her kan du lese mer om fordelene og ulempene med de ulike strømavtalene.

Hvilken strømavtale passer deg?
  1. Forutsigbar økonomi er viktigst
  2. Billigste strømavtale på sikt er viktigst
  3. Pris og forutsigbar økonomi er like viktig

De tre vanligste strømavtalene i Norge er spotpris, variabel pris og fastpris.

Strømleverandørene tilbyr også to andre varianter av spotpris – innkjøpspris og timespot.

Hvilken type avtale du bør velge kommer an på preferansene dine og om du er avhengig av forutsigbarhet i økonomien eller ikke. I tillegg har strømforbruket ditt gjennom døgnet og gjennom året noe å si for hvilken avtale du bør velge.

Hvilken strømavtale passer deg?

Sover du best om natten når du vet nøyaktig hvor mye utgifter du har hver måned, eller kan du overleve en uforutsigbar økonomi hvor du må betale mye noen måneder og mindre andre?

1. Forutsigbar økonomi er viktigst

Hva er fastprisavtale?

En fastprisavtale innebærer at du betaler en fast strømpris for hver kWh du bruker. Denne strømprisen får du i en bestemt periode med bindingstid – alt fra tre måneder til fem år. Strømregningen din vil likevel variere fra måned til måned, avhengig av faktisk forbruk.

Dersom det betyr mest for deg at du har full kontroll på utgiftene dine fra måned til måned, bør du velge fastpris. Samtidig må du være klar over at strømselskapene tar seg ekstra betalt for å sitte med all risikoen knyttet til svingningene på kraftbørsen.

Fastpris har historisk sett vist seg å være den dyreste avtalen, men noen ganger kan den også bli den billigste. Nettopp dette var tilfellet fra 2016 til 2018. Det skjer gjerne dersom det blir uforutsett mangel på vannkraft, eller hvis vinteren blir kaldere enn strømselskapene har ventet. Da kan fastprisen strømleverandøren har satt være lav i forhold til kraftprisen du må betale ved spotpris eller variabel pris.

2. Billigste strømavtale på sikt er viktigst

Hva betyr spotprisavtale?

Strømavtaler tilknyttet spotpris deles inn i tre:

1. Med spotpris er kraftprisen din det faktiske gjennomsnittet av markedsprisen som settes på kraftbørsen Nord Pool.

2. Med innkjøpspris bestemmes kraftprisen din ved hjelp av en vektet gjennomsnittsberegning av markedsprisen. Strømselskapene tar høyde for tid på døgnet forbruket skjer når de vekter og beregner gjennomsnittet.

3. Ved timespot avregnes strømforbruket time for time. Kraftprisen du betaler er den faktiske markedsprisen som gjelder når forbruket skjer.

   
Vis mer

Historisk sett er det strømavtaler tilknyttet spotpris som er billigste strømavtale. Du må regne med å få strømregninger som varierer mye fra måned til måned, men dersom uforutsigbarhet ikke skremmer deg, er det antakelig spotpris som passer deg best.

Er du mye bortreist i vinterhalvåret, eller fyrer mest med ved i stedet for å bruke strøm, er det ekstra gunstig med spotpris. Fordi kraftprisene er på sitt høyeste på denne tiden av året, slipper du unna brorparten av strømutgiftene og du nyter godt av de lave prisene i sommerhalvåret.

Tre ulike spotprisavtaler

Spotpris, innkjøpspris og timespot faller alle under begerepet spotprisavtale. Nedenfor forklarer vi forskjellene mellom de tre strømavtalene.

Spotpris og innkjøpspris

Spotpris og innkjøpspris er nært beslektede strømavtaler. Ved begge avtaler er strømprisen du betaler en gjennomsnittsberegning av markedsprisen på kraftbørsen Nord Pool, i tillegg til et påslag på prisen og eventuelt et månedsgebyr.

Strømavtale Strøm Strømpris Spotpris Variabel pris Fastpris
Spotpris er den mest populære strømavtalen i Norge i dag.

Forskjellen mellom de to avtalene er at innkjøpspris tar mer hensyn til timeprisen på kraftbørsen. I praksis betyr det at strømselskapet gjør en vektet gjennomsnittsberegning ut fra når de mener du bruker mest strøm i løpet av døgnet. I tillegg må du betale et ekstra gebyr for eventuelle innkjøpskostnader. Innkjøpspris er jevnt over dyrere enn spotpris.

OBS! De to avtalene er ikke regulerte, og det betyr at mange selskaper bruker begerepene «innkjøpspris» og «spotpris» om hverandre. Husk derfor å sjekke vilkårene nøye før du tegner en strømavtale. Brukes ordene «veid» eller «vektet», tilbyr de i praksis en innkjøpsprisavtale – selv om avtalen heter spotpris.

Timespot

Ønsker du en billig avtale, og har mulighet til å bruke strøm når strømprisen er lavest i løpet av døgnet, kan du vurdere å gå for en timespotavtale. I stedet for å gjøre en gjennomsnittsberegning av markedsprisen – slik selskapene gjør ved spotpris og innkjøpspris – gjøres det en beregning time for time. På den måten betaler du den faktiske timesprisen på kraftbørsen, i tillegg til et påslag og eventuelt et månedsgebyr.

Merk at en slik avtale kun er billig hvis du bruker strøm i tidsrom hvor strømprisen er lav. Strømprisen er for eksempel høy på morgenen før jobb og på ettermiddagen når alle bruker strøm for å lage middag. Har du ikke mulighet til å bruke strøm utenom vanlige tidsrom for strømforbruk, bør du heller gå for en spotpris- eller innkjøpsprisavtale.

3. Pris og forutsigbar økonomi er like viktig

Hva betyr variabel strømpris?

Variabel strømpris betyr at du betaler markedspris, men strømleverandøren kan ikke endre strømprisen uten å gi deg beskjed 14 dager i forveien. I praksis får du derfor strøm til markedspris med 14 dagers forsinkelse.

Hvis du synes det er fint å ha en forutsigbar økonomi, men også vil nyte godt av nedgang i strømprisene på sommerhalvåret, kan variabel strømpris være et alternativ for deg.

Du får noe mer forutsigbarhet enn ved en spotprisavtale, men det er mer fleksibelt enn en fastprisavtale. For eksempel kan du bytte strømleverandør når som helst med variabel strømpris, noe som ikke er tilfellet ved fastpris.

Ulempen er at det i gjennomsnitt som regel koster mer for variabel pris enn for spotpris.


Ikke betal for mye. Fyll ut tilbudsskjemaet på denne siden og la strømleverandørene konkurrere om å gi deg den beste strømavtalen.