Norge er inndelt i 5 strømregioner

Norge er delt inn i fem strømregioner. Regionoene er som vist på kartet Øst (også kalt N01), Sør (N02), Vest (N05), Midt (N03) og Nord (N04).

Strømregioner i Norge
Strømregioner i Norge. Kilde: Statnett

Regionene med billigste og dyreste strøm

Regionene Øst og Nord ligger tradisjonelt nokså likt i pris. Region Midt har som regel den dyreste strømmen, mens billigst strøm finner man som regel i region Sør.

Hvilke faktorer påvirker strømprisen?

Strøm som allerede er produsert er ferskvare og kan ikke lagres. Det er derfor kompliserte mekanismer som ligger bak strømforsyningen, og en rekke forhold kan påvirke strømprisene.

Blant de viktigste faktorene som gjør at prisene kan variere både i tid og mellom steder i Norge er:

  • Tilgang på vann i magasinene
  • Midlertidige brudd i strømnettet
  • Flaskehalser i strømforsyningen/strømnettet

Av forhold utenfor Norge som påvirker strømprisen er det tilbud og etterspørsel på kraftbørsen Nord Pool som er den mest avgjørende faktoren. Nord Pool er den ledende markedsplassen for kjøp og salg av strøm i Norden, Tyskland, Strobritannia og på Baltikum. Selv om vannkraft er hovedkilden til Norges strømproduksjon og forbruk, kjøper Norge i perioder strøm utvunnet av fossil energi. Råvareprisene på fossilt brensel spiller derfor også inn på strømprisen i Norge. Det samme gjør prisen på CO2-kvoter som tillegges når strømkilden er fossil energi.

Følg oss på Facebook

Følg oss gjerne på vår Facebookside.

Kontakt oss

Send oss en e-post

Tjenester

Strøm.no er en gratis og uforpliktende anbudstjeneste. La selskapene konkurrere om å gi deg beste strømavtale!

Strøm Privat

Strøm Bedrift

Strøm Borettslag

Sammenlign strømpriser

Populære steder

Trondheim

Oslo

Kristiansand

Tromsø

Fredrikstad

Bergen

Norge