Innkjøpspris: Svingninger i strømprisen

Innkjøpspris

Strømavtaler med innkjøpspris sikrer deg rimelig strømpris på sikt. Les hva en innkjøpspris innebærer av fordeler og ulemper for deg.

Hva er innkjøpspris?

Innkjøpspris betyr at kraftprisen din bestemmes ved hjelp av en vektet gjennomsnittsberegning av markedsprisen. Markedsprisen er den strømselskapene betaler for kraften, og den endres fra time til time. Strømselskapene tar høyde for tid på døgnet forbruket er størst når de vekter og beregner gjennomsnittet.

Du betaler også et innkjøpspåslag, i tillegg til det vanlige påslaget (en øresats per kWh du bruker) du betaler med strømavtaler tilknyttet markedspris. Et fast månedsgebyr kan også påløpe.

Når du har en avtale med innkjøpspris, betyr dette at strømprisen du betaler baseres på et gjennomsnitt av markedsprisen på strøm. Markedsprisen blir fastsatt på Nord Pools kraftbørs basert på en rekke faktorer, som for eksempel værforhold. Disse prisene varierer fra dag til dag, og det resulterer i en varierende strømregning for deg.

Ulike strømavtaler
 1. Spotpris
 2. Innkjøpspris
 3. Timespot
 4. Variabel strømpris
 5. Fastpris

Hvordan fastsettes innkjøpsprisen?

Med en innkjøpsprisavtale vil strømleverandørene lage en forbruksprofil på deg for å vekte sin gjennomsnittsberegning av markedsprisen. Det vil si at de ser på når på døgnet de mener du bruker strøm, og ut fra dette bestemmes gjennomsnittsprisen du skal betale. Markedsprisen varierer fra time til time, og derfor vil en slik vekting gi utslag på strømregningen din.

For eksempel kan strømselskapene regne seg frem til at 40 % av strømforbruket ditt skjer midt på dagen – når strømmen er billig. Dermed vil du betale mindre for 40 % av strømforbruket ditt enn for de resterende 60 %.

Hva skiller innkjøpsprisavtalene fra hverandre?

Prisforskjellene mellom strømavtalene om innkjøpspris kommer av flere faktorer:

 • Hvordan strømleverandørene vekter og beregner prisgjennomsnittet av markedsprisen
 • Hvor stort prispåslag (en øresats per kilowattime) de legger på toppen av innkjøpsprisen
 • Hvor stort innkjøpsprispåslag (en øresats per kilowattime) de tar
 • Om de tar et fast gebyr per måned
 • Hvilket område i landet du bor – Norge er delt inn i fem prisområder

Husk! Hvordan selskapene vekter og gjør beregningene sine kan variere mye. Før du inngår en ny avtale bør du undersøke hvordan strømleverandøren utfører sin gjennomsnittsberegning og hvilken innvirkning det har for deg.


Tre ulike spotprisavtaler

Innkjøpspris vs. spotpris

Innkjøpspris og spotpris ligner hverandre på mange måter, men det er likevel en klar forskjell mellom dem:

 • Med en spotprisavtale betaler du den faktiske gjennomsnittsprisen av markedsprisen som settes av Nord Pool.
 • Med en innkjøpsprisavtale gjør selskapene en vektet gjennomsnittsberegning av markedsprisen. Du betaler også et innkjøpspåslag, i tillegg til det vanlige påslaget du betaler med alle strømavtaler tilknyttet markedspris.

Fordi strømselskapene tar hensyn til når på døgnet de mener du bruker mest strøm ved innkjøpsavtaler, vil disse jevnt over være dyrere enn spotprisavtaler. Prisen høynes ytterligere fordi de tar et ekstra innkjøpsprispåslag.

OBS! De to avtalene er ikke regulerte, og det betyr at mange selskaper bruker begerepene «innkjøpspris» og «spotpris» om hverandre. Husk derfor å sjekke vilkårene nøye før du tegner en strømavtale. Brukes ordene «veid» eller «vektet», tilbyr de i praksis en innkjøpsprisavtale – selv om avtalen heter spotpris.

Les mer: Hva er spotpris?

Ligner også timespot

Både spotpris og innkjøpspris minner om en timespotavtale, men med timespot beregnes strømprisen time for time – i stedet for at det gjøres en gjennomsnittsberegning. Du er dermed sikret at strømleverandøren fakturerer deg for den reelle strømprisen i tidsrommet du faktisk brukte strøm.

Les mer: Hva er timespot?

For at timespot skal være lønnsomt for deg, må du bruke strøm på tider av døgnet strømprisen er lavest – når de fleste andre ikke bruker strøm. Er ikke dette mulig for deg, vil en slik avtale bli dyrere enn spotpris og innkjøpspris.

Vis mer

Fordeler ved innkjøpspris

 • De varierende prisene fra Nord Pools kraftbørs gjør at du vil få lavere strømpriser når det er et overskudd av produsert energi, som f.eks. på sommerhalvåret.
 • Strømavtaler tilknyttet spotpris (inkludert innkjøpspris) har vist seg å være rimeligste avtaleform på lang sikt. Dersom økonomien din tillater at strømregningen kan endre seg mye fra måned til måned, vil altså innkjøpspris være billigere på sikt enn variabel strømpris og fastpris.

Ulemper ved innkjøpspris

 • Skyggesiden av at man betaler markedspris og følger prissvingningen er at man kan risikere større strømregninger når det blir kaldere ute og man bruker mer strøm på oppvarming. Underskudd av produsert energi vil også kunne slå negativt ut på strømregningen din.
 • Tillater ikke økonomien din en varierende strømregning, kan de raske endringene i prisene man får med innkjøpspris gjøre det vanskelig. Da kan andre avtaletyper som variabel strømpris og fastpris passe bedre for deg.

Få tilbud på billig støm nå!


Dagens strømpris

Finn beste og billigste strømavtale i ditt område.