Sammenlign strømavtaler til innkjøpspris

Strøm.no gir deg full oversikt over strømpriser fra alle norske strømleverandører. Finn billigste strømavtale!

Du kan spare mye penger på å velge riktig strømavtale. Vi har som mål å gjøre det enkelt å velge en varig og god strømavtale som passer dine behov. Med totalt over 400 strømavtaler i Norge er det ikke lett å få oversikt, men med vår tjeneste håper vi du kan få full oversikt og gjøre et godt valg.

Innkjøpspris

Strømavtaler med innkjøpspris sikrer deg den rimeligste strømprisen på sikt. Les hva en innkjøpspris innebærer av fordeler og ulemper for deg.

Når du har en avtale med innkjøpspris betyr dette at prisen du betaler baseres på markedsprisen på strøm. Prissatsene blir fastsatt på Nord Pools kraftbørs basert på en rekke faktorer som f.eks. værforhold. Disse prisene varierer fra dag til dag og vil derfor resultere i en varierende strømregning for deg.

Ulike strømavtaler

I motsetning til en timespotavtale betaler du ikke den faktiske kraftprisen for når du forbruker strømmen, men en pris basert på månedsgjennomsnittet. Strømleverandørene vekter gjerne denne gjennomsnittsberegningen på ulike måter som igjen resulterer i ulik pris.

Det som i all hovedsak skiller strømleverandørene på pris, foruten vektingen av prisgjennomsnittet, er prispåslaget de legger på toppen av innkjøpsprisen.

Påslaget kommer i form av et fastbeløp per måned, eller gitt øresats per kilowatt. Hvilket område i landet du befinner deg i vil også påvirke prisen ettersom Norge er delt inn i fem prisområder.

Innkjøpspris og spotpris er i praksis det samme

Strømselskaper opererer med ulike definisjoner av både spotpris- og innkjøpsprisavtaler. En del selskaper opererer for eksempel med innkjøpspris fremfor spotpris. Dette er det gamle begrepet som ble brukt om markedsprisen på strøm, og som i dag kalles spotpris.

Ulike definisjoner gjør det naturligvis vanskeligere å sammenligne avtaler mellom selskaper, men slik strømmarkedet har utviklet seg er spotpris og innkjøpspris i praksis samme avtaletype med en vektet gjennomsnittsberegning av markedsprisen.

Ettersom prisen på strøm varierer hele dagen avhengig av tilbud og etterspørsel benytter strømselskapene gjerne en forbruksprofil til å vekte sin gjennomsnittsberegning slik at det tas høyde for at du belastes mer for periodene strømmen er på sitt dyreste. Da kan strømprisen ofte ende opp med å bli en del dyrere enn en uvektet strømavtale ville blitt.

Før du inngår en ny avtale bør du undersøke hvordan strømleverandøren utfører sin gjennomsnittsberegning og hvilken innvirkning det kan ha på deg.

Bildet av et vindu med regndråper på
Lite regn og mindre vann i magasinene fører til økt strømpris. Kraftprisen påvirker innkjøpspris- og spotprisavtalene direkte.

Les også: 12 gode tips til hvordan du kan spare strøm.

Fordeler ved innkjøpspris/spotpris

  • De varierende prisene fra Nord Pools kraftbørs gjør at du vil få lavere strømpriser når det er et overskudd av produsert energi som f.eks. på sommerhalvåret
  • Innkjøpspris/spotpris har vist seg å være den rimeligste avtaleformen på lang sikt. Dersom økonomien din tillater at strømregningen kan endre seg mye fra måned til måned vil altså innkjøpspris/spotpris være det beste valget med tanke på pris.

Ulemper ved innkjøpspris/spotpris

  • Skyggesiden av at man betaler markedspris og følger prissvingningen er at man kan risikere større strømregninger når det blir kaldere ute og man bruker mer strøm på oppvarming. Underskudd av produsert energi vil også kunne slå negativt ut på strømregningen din.
  • Tillater ikke økonomien din en varierende strømregning, kan de raske endringene i prisene man får med innkjøpspris/spotpris være gjør det vanskelig. Da kan andre avtaletyper som variabel strømpris og fastpris passe bedre for deg.

Sikre deg riktig pris på strøm. Fyll ut skjemaet på denne siden og la strømleverandørene konkurrere om å gi deg det beste tilbudet.

Følg oss på Facebook

Følg oss gjerne på vår Facebookside.

Kontakt oss

Send oss en e-post

Tjenester

Strøm.no er en gratis og uforpliktende anbudstjeneste. La selskapene konkurrere om å gi deg beste strømavtale!

Strøm Privat

Strøm Bedrift

Strøm Borettslag

Sammenlign strømpriser

Populære steder

Trondheim

Oslo

Kristiansand

Tromsø

Fredrikstad

Bergen

Norge