Strømmaster i solnedgang

Alt du må vite om din nye strømmåler

I løpet av kort tid skal de aller fleste av oss ha fått installert en automatisk strømmåler (AMS-måler). Hva betyr dette for deg?

Tross all kritikk slår NVE fast at de smarte målerne er et ledd i en nødvendig modernisering av strømnettet. Dette er den største moderniseringen på over 100 år.

Et skritt mot automatisering

De nye strømmålerne kalles mye forskjellig. For eksempel blir de ofte beskrevet som smartmålere eller automatiske strømmålere. I realiteten er begge betegnelsene noenlunde korrekte, da de nye målerne er av typen Avansert Måle- og Styringssystem, som forkortes AMS.

Akkurat som de gamle modellene måler AMS-målerne strømforbruket ditt. Forskjellen er imidlertid at de nye målerne nå kan gi deg utvidet funksjonalitet og mer detaljert informasjon om strømforbruket ditt.

Fordeler med AMS-måler

Foruten automatisk avlesning av strømmåleren kan AMS-målere også gi informasjon om:

  • Strømforbruk i øyeblikket
  • Strømforbruk den siste timen
  • Spenningsnivået
  • Eventuell overskuddskraft

Hva er forskjellene mellom en gammel og en automatisk strømmåler?

Mens de gamle målerne måtte leses av manuelt og strømselskapene estimerte forbruket om de ikke fikk opplyst forbruket fra kundene, er de nye målerne utstyrt med trådløs funksjonalitet. Med de nye målerne trenger du aldri å lese av en strømmåler igjen!

Automatisk kommunikasjon

Det finnes ulike teknologier som tilsier hvordan kommunikasjonen foregår, men én løsning baserer seg på at strømmåleren en gang i timen sender en datapakke til en basestasjon i nærheten. Informasjonen derfra videresendes så til nettselskapet.

Denne kontinuerlige kommunikasjonen gjør det lettere for nettselskapet å oppdage og utbedre eventuelle feil.

Tilleggsfunksjonalitet

En av de større endringene som kommer med de nye målerne er muligheten til å automatisk overvåke eget forbruk. Med dette følger også muligheter for tilkobling av tredjepartsfunksjoner. For eksempel kan det være et ledd i styring av temperaturen og lys i boligen.

Hva betyr installasjonen av smartmåleren for deg?

Sammen med Elhub vil de nye strømmålerne åpne dører til nye muligheter. I tillegg til en mer nøyaktig faktura basert på det faktiske forbruket vil de nye målerne også gi deg tilgang på forbruksmønsteret ditt helt ned til timenivå. De vil også gjøre bytte av strømleverandør eller flytting av strømavtale mye enklere enn det er i dag.

HAN-porten

De nye smartmålerne er også utstyrt med en fysisk utgang som kalles HAN-porten (Home Area Network). Denne porten kan gi deg som sluttforbruker enda mer detaljert informasjon om strømforbruket ditt.

Som standard er HAN-porten stengt ved installasjon, men nettselskapene er pliktet til å åpne porten dersom du ønsker det.

HAN-porten mater ut informasjon om strømforbruket i øyeblikket og den siste timen og informasjon om spenningsnivået. Plusskunder vil også få informasjon om overskuddskraft som mates inn i nettet.

Les også:12 tips for å spare strøm

Det er kun du som har tilgang til å lese av HAN-porten, og verken kraftleverandør, nettselskap eller tjenesteleverandør vil ha mulighet til å lese av disse dataene uten avtale med deg.

Hva kan man gjøre med informasjonen fra HAN-porten?

HAN-porten gjør ikke i seg selv noe mer enn å lese av måleren og gi tilgang til dette, men det som gjør porten mer interessant er hva man kan bruke dataene til.

For eksempel kan det bli mulig å koble ut trege laster i perioder hvor man har høy effekt for å dempe belastningen. Det vil si at varmekabler i gulv og varmtvannstanken, som vanligvis trekker kontinuerlig, kan bli koblet ut i perioder hvor belastningen er høy. Vannet i varmtvannstanken vil for eksempel ikke bli nedkjølt, og gulvet vil ikke miste all varmen om det kobles ut et par timer.

Bilde av en smart strømmåler fra Aidon
Et eksempel på hvordan din nye AMS-måler kan se ut. (Foto: Aidon)

Løsninger som dette kan gi deg mulighet til å sette opp en prioritert rekkefølge på hva som skal skru seg av når forbruket overstiger en viss grense.

Avhengig av ekstrautstyr og systemer man kobler til kan man gjøre hjemmet om til et smarthjem.

Du må selv skaffe korrekt utstyr for å lese av informasjonen eller eventuelt gi tilgang til tredjeparter som kan gjøre det. Dette er imidlertid informasjon du bør være forsiktig med å gi bort.

Generelt vil sjansen for at informasjonen kommer på avveie øke i takt med antall parter som får tilgang. Om du skal koble til et tredjepartsprodukt og gi tilgang til informasjonen om strømforbruket ditt bør du derfor passe på at de har et fokus på personvern og sikkerhet.

Personvern

Med tanke på personvern og registrering av strømforbruket ditt er det viktig å være klar over at bruk av måledata er underlagt personopplysningsloven.

Dette innebærer at nettselskap og kraftleverandør kun kan bruke personopplysninger som er nødvendig for å fakturere deg. Dessuten har ikke nettselskapet lov til å lagre data om deg i lenger enn 3 år.

Ifølge NVE er nettselskapene ansvarlige for installasjon og drift av AMS-systemet, mens du som strømkunde selv har råderett over alle data som gjelder eget strømforbruk.

Eneste unntak er at nettselskap og kraftleverandører har rett til å få tilgang til alle data som kreves for å kunne avregne og fakturere kunder korrekt. Disse dataene kan ikke overlates til andre uten at du har samtykketretter samtykke av kunden.

Målerne er ikke i stand til å vite hva strømforbruket ditt går til, så den eneste informasjonen man kan få fra dataene er timebasert strømforbruk.

Strålefare?

Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet slår fast at de nye smartmålerne ikke gir farlig stråling.

Følg oss på Facebook

Følg oss gjerne på vår Facebookside.

Kontakt oss

Send oss en e-post

Tjenester

Strøm.no er en gratis og uforpliktende anbudstjeneste. La selskapene konkurrere om å gi deg beste strømavtale!

Strøm Privat

Strøm Bedrift

Strøm Borettslag

Sammenlign strømpriser

Populære steder

Trondheim

Oslo

Kristiansand

Tromsø

Fredrikstad

Bergen

Norge