AMS-måler

AMS-måler: Slik fungerer din automatiske strømmåler

Du har fått installert AMS-måler i boligen, men vet du hva som skiller den fra en gammel strømmåler? Smartmålere gir flere muligheter enn mange er klar over.

Bilde av Nora Geard Nygaard

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Sist oppdatert: 20.11.2019

Hva er en AMS-måler?

AMS-måler er forkortelsen på Avansert Måle- og Styringssystemer. Dette er er den nye strømmåleren som erstatter den gamle strømmåleren. En AMS-strømmåler gir detaljert oversikt over strømforbruket, samt nøyaktig og automatisk måleravlesning.

1. Hva er nytt med AMS-strømmålere?

Alt om AMS
  1. Hva er nytt med AMS-strømmålere?
  2. Hvorfor ny strømmåler?
  3. HAN-porten åpner AMS-målere for forbrukere
  4. Hva med personvernet mitt?
  5. Høyere strømregning med AMS-måler?
  6. Smartmåler og stråling

Det som skiller de nye smarte strømmålerne (AMS) fra de tradisjonelle strømmålerne, er at de registrerer forbruket ditt fortløpende og innrapporterer data om ditt forbruk helt ned på timenivå. Ifølge Energi Norge er innføringen av nye strømmålere og Elhub den største oppgraderingen av strømnettet på over 100 år.

2. Hvorfor ny strømmåler?

Ettersom de nye målerne registrerer forbruket mer nøyaktig, kan data brukes til å se når på døgnet befolkningen bruker mest strøm.

Dette vil føre til at strømmen blir dyrere i de periodene «alle» bruker den, for eksempel om morgenen når mange dusjer, eller om ettermiddagen når folk bruker stekeovn eller komfyr.

Les også: 12 tips for å spare strøm

Tanken er at alle skal fordele strømforbruket sitt utover dagen bedre enn vi har gjort til nå. Det kommer til å bli enklere når vi får smarte stikkontakter og andre smarte produkter i hus.

I tillegg til at du slipper å lese av strømmåleren, vil du samtidig få bedre oversikt over strømforbruket ditt. Hvis du vet når strømprisen er høy og lav, blir det enklere å styre strømforbruket smartere.

Strømmålerne er koblet til internett, noe som gjør at innrapporteringen skjer automatisk. Formålet er å beregne strømforbruket mer nøyaktig.

Strømmåler kart
Utrulling: Om du leser denne artikkelen før 1. januar 2019 kan du se status på utrullingen av nye målere her.

Øker sikkerheten

Smartere strømbruk vil øke sikkerheten for den enkelte strømkunde, ettersom jevnere belastning på nettet reduserer fare for overbelastning og strømbrudd.

Skulle det likevel oppstå et strømbrudd vil det automatisk bli varslet til nettselskapet, og feilen kan dermed rettes raskere. Det vil også bli lettere å identifisere hvor feilen har skjedd.

Tilleggsfunksjonalitet

En av de større endringene som kommer med de nye målerne er muligheten til å automatisk overvåke eget forbruk. Med dette følger også muligheter for tilkobling av tredjepartsfunksjoner. For eksempel kan det være et ledd i styring av temperaturen og lys i boligen.

3. HAN-porten åpner AMS-målere for forbrukere

En AMS-måler er også utstyrt med en fysisk utgang som kalles HAN-porten (Home Area Network). Denne porten kan gi deg som sluttforbruker enda mer detaljert informasjon om strømforbruket ditt.

Som standard er HAN-porten stengt ved installasjon, men nettselskapene er pliktet til å åpne porten dersom du ønsker det.

HAN-porten mater ut informasjon om strømforbruket i øyeblikket og den siste timen, samt informasjon om spenningsnivået. Plusskunder vil også få informasjon om overskuddskraft som mates inn i nettet.

Les også: Sjekk selv: Har du et gjennomsnittlig strømforbruk?

Det er kun du som har tilgang til å lese av HAN-porten, og verken kraftleverandør, nettselskap eller tjenesteleverandør vil ha mulighet til å lese av disse dataene uten avtale med deg.

Mulighetene HAN-porten gir

HAN-porten gjør ikke i seg selv noe mer enn å lese av strømmåleren og gi tilgang til dette, men det som gjør porten mer interessant er hva man kan bruke dataene til.

For eksempel kan det bli mulig å koble ut trege laster i perioder hvor man har høy effekt for å dempe belastningen. Det vil si at varmekabler i gulv og varmtvannstanken, som vanligvis trekker kontinuerlig, kan bli koblet ut i perioder hvor belastningen er høy. Vannet i varmtvannstanken vil for eksempel ikke bli nedkjølt, og gulvet vil ikke miste all varmen om det kobles ut et par timer.

Fordeler med AMS-måler

Gir informasjon om:

  • Strømforbruk
  • Strømforbruk den siste timen
  • Spenningsnivået
  • Eventuell overskuddskraft

Løsninger som dette kan gi deg mulighet til å sette opp en prioritert rekkefølge på hva som skal skru seg av når forbruket overstiger en viss grense.

Avhengig av ekstrautstyr og systemer man kobler til kan man gjøre hjemmet om til et smarthjem.

Du må selv skaffe korrekt utstyr for å lese av informasjonen eller eventuelt gi tilgang til tredjeparter som kan gjøre det. Dette er imidlertid informasjon du bør være forsiktig med å gi bort.

Generelt vil sjansen for at informasjonen kommer på avveie øke i takt med antall parter som får tilgang. Om du skal koble til et tredjepartsprodukt og gi tilgang til informasjonen om strømforbruket ditt bør du derfor passe på at de har et fokus på personvern og sikkerhet.

4. Hva med personvernet mitt?

Med tanke på personvern og registrering av strømforbruket ditt er det viktig å være klar over at bruk av måledata er underlagt personopplysningsloven.

Dette innebærer at nettselskap og kraftleverandør kun kan bruke personopplysninger som er nødvendig for å fakturere deg. Dessuten har ikke nettselskapet lov til å lagre data om deg i lenger enn 3 år.

Ifølge NVE er nettselskapene ansvarlige for installasjon og drift av AMS-systemet, mens du som strømkunde selv har råderett over alle data som gjelder eget strømforbruk.

Eneste unntak er at nettselskap og kraftleverandører har rett til å få tilgang til alle data som kreves for å kunne avregne og fakturere kunder korrekt. Disse dataene kan ikke overlates til andre uten at du har samtykket.

Målerne er ikke i stand til å vite hva strømforbruket ditt går til, så den eneste informasjonen man kan få fra dataene er timebasert strømforbruk.

Du bestemmer hvem som får tilgang

Den nye strømmåleren består dessuten av to deler, en lukket og en åpen. Den lukkede delen sender informasjon fra kunden til strømleverandøren, og er kryptert. Den åpne delen kan tredjeparter, som kommersielle selskaper, få tilgang til dersom du gir tillatelse til det.

Derfor mener Datatilsynet det er viktig at folk er bevisste på hva de deler med andre, ettersom hvordan vi bruker strøm kan si mye om hvordan vi lever livene våre. NVE presiserer at nettselskapene er underlagt strenge sikkerhetskrav om personvern, og skriver på egen nettside at dette innebærer at nettselskap og kraftleverandør kun kan bruke de persondata som er nødvendig for å fakturere kunden.

5. Høyere strømregning med AMS-måler?

Bilde av en AMS strømmåler fra Aidon
Et eksempel på hvordan din nye smartmåler kan se ut. (Foto: Aidon)

Enkelte har vært skeptiske til om den nye måleren vil føre til høyere strømregning. Det er imidlertid ikke sikkert. Den mer nøyaktige målingen gjør at noen vil oppleve å få en høyere strømregning, mens andre kanskje vil få en lavere regning.

Det skjer fordi de nye målerne gjør det mulig å måle akkurat når du bruker strøm, slik at prisen skrus opp i de tidsrommene der strømforbruket er høyt, mens det blir billigere i de periodene færre bruker strøm.

Det er fordi NVE vil innføre rushtidsavgift på strøm, som vil si at strømmen blir dyrere i perioder der alle bruker strøm samtidig. Ved å gjøre dette kan man dempe «strømtoppene», og redusere behovet for investeringer i strømnettet.

Dermed vil strømregningen bli lavere på lang sikt, fordi det er forbrukerne som betaler for utbygging av strømnettet.

Utskiftningen vil koste 10 milliarder kroner og vil føre til at 2,9 millioner nye strømmålere blir installert. Dette vil gjøre strømregningen høyere på kort sikt, fordi disse midlene hentes gjennom strømregningen.

Lyst på lavere strømregning? Prøv anbudstjenesten her på Strøm.no.

6. Smartmåler og stråling

Noen mennesker mener de er el-sensitive, det vil si at de ikke tåler stråling fra elektriske apparater. Det finnes ingen dokumentasjon som bekrefter at det er stråling som gir helseplager i slike tilfeller, likevel kan leger gi attest på at man er el-sensitiv.

Har du en slik attest vil du ifølge NVE ikke få installert ny strømmåler, som el-sensitive hevder avgir mye stråling. Dette er et omdiskutert tema blant leger, helsevesen, og strålevernet. Vær også obs på at dersom du ikke får installert ny måler må du regne med å måtte betale en ekstra kostnad for drift av innsamling av målerverdier.

AMS strømmålerne er IKKE helseskadelige

Statens strålevern legger vekt på at strålingen fra disse nye målerne ligger godt under anbefalt grenseverdi og ikke er helseskadelig. Norsk kommunikasjonsmyndighet har foretatt kontroller av målerne og funnet at de avgir stråling under én tusendel av anbefalt grenseverdi.

Helsevesenet har tidligere gått ut med informasjon til leger om å ikke gi slike attester, selv om NVE godtar dem. Da installasjonen av strømmålerne startet godtok de legeattester, og mener det vil være uheldig å slutte å akseptere attester når de tidligere har gjort det.

Helsevesenet understreker også at pasienter som oppsøker lege med plager de mener skyldes stråling må bli tatt på alvor, fordi plagene kan være reelle selv om de ikke skyldes elektromagnetiske felter.