Bilde av et vannkraftverk

Hva er elsertifikater?

Alle strømkunder i Norge, uansett strømleverandør, betaler for elsertifikater. Det er et lovpålagt tillegg i strømprisen, men hva er elsertifikater og hvordan fungerer det?

Hva er et elsertifikat?

Et elsertifikat gis til kraftprodusenter som et bevis på at de har produsert en megawattime (MWh) fornybar kraft i henhold til kravene lagt fram i Lov om elsertifikater.

Alt om strømregningen
  1. Slik leser du strømregningen din
  2. Hva er nettleie?
  3. Hva er gjennomfakturering?
  4. Opprinnelsesgarantier
  5. Hva er elsertifikater?
  6. Slik bestemmes dagens strømpris
  7. Finn billigste strømavtale selv her

Elsertifikatordningen er en økonomisk støtteordning som gjør det mer lønnsomt for kraftprodusenter å investere i fornybar kraftproduksjon.

Det innebærer investeringer i kraftproduksjon basert på vann, vind, sol og bioenergi. Støtten fordeles i praksis gjennom salg av elsertifikater som tildeles basert på produksjon.

Les mer: Energikilder i strømproduksjonen

Inspirert av Sverige

Sverige har hatt en elsertifikatordning siden 2003 og dannet fra 1. januar 2012, sammen med Norge, et felles elsertifikatmarked. Målet for samarbeidet er at det skal produseres 28,4 terawattimer (TWh) mer fornybar kraft innen utgangen av 2020. Dette tilsvarer i praksis mer enn halvparten av strømforbruket til norske husholdninger.

Hvordan finansieres elsertifikatordningen?

I praksis så er det alle* norske strømkunder som finansierer elsertifikatordningen, uavhengig av strømleverandør.

* Ikke alle er nødt å betale for elsertifikater

Husholdningskunder og offentlig forvaltning i Finnmark og Karlsøy, Kvænangen, Kåfjord, Lyngen, Nordreisa, Skjervøy og Storfjord i Nord-Troms er fritatt fra å måtte betale elsertifikatavgift.

Kraftprodusenter som investerer i fornybar produksjon kan bli tildelt ett elsertifikat per produserte megawattime (MWh) i 15 år. Ordningen er teknologinøytral og all fornybar elektrisitetsproduksjon kvalifiserer til elsertifikater. Det er Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) som sender ut elsertifikater.

Når en kraftleverandør mottar et elsertifikat kan dette selges i elsertifikatmarkedet og på den måten gjøre investeringen til en inntektsmulighet for kraftprodusenten.

Hvordan skapes etterspørselen av elsertifikater?

Etterspørselen etter elsertifikater sikres ved at norske myndigheter pålegger kraftleverandører og forbrukere med egen kraftproduksjon å kjøpe elsertifikater for en gitt prosentandel av kundenes elektrisitetsforbruk. I 2018 var denne kvoteplikten på 15,3 prosent.

Andelen elsertifikater som må kjøpes økes gradvis fram til 2020 før den deretter reduseres gradvis til null i 2035. Det er kvoteplikten og størrelsen på investeringene i fornybar kraft som er de to viktigste påvirkningene på elsertifikatprisen.

Elsertifikater kan selges på tvers av landegrensene.

For å finansiere kjøp av kvotepliktig elsertifikater baker strømprodusentene denne utgiften inn i strømprisen forbrukerne betaler. I praksis vil dette være en del av påslaget eller fastprisen du betaler i tillegg til selve kraftprisen.

Hvor dyrt er elsertifikater?

Ettersom elsertifikater selges på et marked vil prisen på elsertifikatene og dermed påvirkningen på fakturaen variere.

LOS estimerte i 2016 at en gjennomsnittlig husholdning med et årlig strømforbruk på 20.000 kWh kom til å måtte betale rundt 750 kroner for elsertifikater på et år. Om snittprisen på avgiften er 4 øre per kWh vil det for en gjennomsnittlig husholdning koste 800 kr i året for elsertifikater.

Dyr strøm? Få flere uforpliktende tilbud på en billigere strømavtale

I motsetning til opprinnelsesgarantier som er frivillige er kjøp av elsertifikater lovpålagt og ikke noe du som forbruker selv kan velge bort. Likhetstrekk mellom de to ordningene er at man ikke garanterer for sin egen strømforsyning som fornybar, kun at det skal bli produsert mer fornybar kraft.

bilde som illustrerer prosessen med elsertifikater og sammenhengen med elsertifikatmarkedet
Illustrasjon av elsertifikatordningen.
Kilde: Olje- og energidepartementet

Elsertifikater oppsummert:

  • For kraftprodusenter: Alle nye investeringer i fornybar kraft, enten utbedring av gamle anlegg eller bygging av nye anlegg som fører til økt produksjon av fornybar kraft, kan "belønnes" med et elsertifikat per produserte MWh. Disse selges av kraftprodusentene på vårt felles elsertifikatmarked med Sverige.
  • For kraftleverandører: Alle norske kraftleverandører er lovpålagt å kjøpe elsertifikater for en fastsatt prosentandel av sitt forbruk. Kostnaden for kjøp av elsertifikater fordeler leverandørene på kundene sine.
  • For strømkunden: Alle norske strømkunder må betale elsertifikatavgift til kraftleverandøren. Denne kostnaden skal inngå i den avtalte strømavtalen og ikke som et ekstra tillegg. I bunn og grunn er det dermed sluttbrukerne som finansierer elsertifikatordningen.
Følg oss på Facebook

Følg oss gjerne på vår Facebookside.

Kontakt oss

Send oss en e-post

Tjenester

Strøm.no er en gratis og uforpliktende anbudstjeneste. La selskapene konkurrere om å gi deg beste strømavtale!

Strøm Privat

Strøm Bedrift

Strøm Borettslag

Sammenlign strømpriser

Populære steder

Trondheim

Oslo

Kristiansand

Tromsø

Fredrikstad

Bergen

Norge