Stort prosjekt: Vindmøller på Fosen i Trøndelag (Foto: Lars Ove Gjelten).

Strømavtaler uten vindkraft

I Norge er det svært vanskelig å finne en strømavtale som ikke bidrar til mer vindkraftutbygging.

Bilde av Ingunn Mjønerud

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Publisert: 09.03.2020

De siste årene har vi sett økt motstand mot utbygging av vindkraft i det norske naturlandskapet. Flere mener at vindmøllene fører med seg for store miljøødeleggelser, og ønsker at det heller satses på andre fornybare energikilder.

Les mer: Vindmøller – en naturødeleggelse?

Strøm.no mottar stadig henvendelser fra forbrukere som ønsker å finne en strømavtale uten tilknytning til vindkraftproduksjon. Imidlertid gjør flere faktorer at det er vanskelig å vise til gode alternativer for de som er på jakt etter slike avtaler.

Forskjell på direkte og indirekte tilknytning

For det første må vi skille mellom strømavtaler fra kraftleverandører som er direkte involvert, og dem som er indirekte involvert i vindkraft.

Aktørene som er nærmest involvert i vindkraftproduksjon er produsenter, eller selskaper som har eierskap eller aksjer i selskaper som driver med vindkraftproduksjon. Videre finnes det noen selskaper som er tilknyttet disse selskapene via et par ledd, og noen som kun er tilknyttet i det perifere.

Mens det er nogenlunde greit å identifisere hvilke kraftprodusenter- og leverandører som er direkte involvert i vindkraftutbygging, er det vanskeligere å si noe om hvilke aktører som ikke er indirekte involvert.

Faktisk er det slik at alle norske strømavtaler indirekte støtter vindkraftproduksjon, fordi de inkluderer en lovpålagt avgift for å dekke kostnaden ved elsertifikatordningen.*

*Unntak i Nord: Kunder og offentlig forvaltning i Finnmark og Karlsøy, Kvænangen, Kåfjord, Lyngen, Nordreisa, Skjervøy og Storfjord i Nord-Troms er fratatt elsertifikatavgiften.

Les mer om ordningen, og se flere unntak, på NVE sine nettsider.

Elsertifikater støtter all fornybar energiproduksjon

Kort forklart er elsertifikatordningen en felles svensk-norsk økonomisk støtteordning som skal gjøre det mer lønnsomt for kraftprodusenter å investere i fornybar kraftproduksjon. For hver megawattime (MWh) med fornybar kraft som produseres, vil produsenten motta ett elsertifikat. Kraftleverandørene er på sin side pliktige å kjøpe en viss mengde elsertifikater per år, noe strømforbrukerne betaler for som en del av sluttsummen på strømregningen sin.

Det viktige å merke seg er at elsertifikatordningen er teknologinøytral. Det betyr at den ikke skiller mellom vannkraft, vindkraft, bioenergi eller andre fornybare energikilder. Elsertifikatene deles ut til produsentene som skaper fornybar energi, uavhengig av energikilde.

Les mer: Hva er elsertifikater?

Når kraftleverandørene kjøper elsertifikater fra produsentene, kan de velge å kun kjøpe fra produsenter uten tilknytning til vindkraftproduksjon. På samme måte har strømkunder mulighet til å be om å betale for elsertifikater som ikke kommer fra vindkraftproduksjon. Hvorvidt dette i praksis er mulig å få til, er vanskelig å si.

Det produseres mest ny vindkraft

Mellom 2012 og 2018 bidro elsertifikatmarkedet til at 26,8 TWh fornybar kraft ble produsert. Av dette ble 19,1 TWh produsert i Sverige, og 7,7 TWh produsert i Norge. I Sverige utgjorde vindkraft mesteparten av det økte produksjonsvolumet, mens vannkraft var størst i Norge.

I 2018 utstedte Norge og Sverige ca 18 millioner elsertifikater til økt vindkraftproduksjon, mens kun 8 millioner gikk til vannkraft, 5 til bioenergi, og under 1 million til torv og solkraft. Det høye antallet elsertifikater tildelt vindkraftproduksjon betyr at det er vanskelig for kraftleverandørene å unngå kjøp av elsertifikater fra vindkraftprodusenter.

Det fører til at norske forbrukere i stor grad betaler for økt kraftproduksjon, fra blant annet vindkraft, uavhengig av hvilken strømavtale vi velger.

Vindmølle under konstruksjon
Under konstruksjon: Økt vindkraftproduksjon subsidieres gjennom elsertifikatordningen.

Siden elsertifikatordningen har lave satser, er det ikke snakk om store pengesummer per husholdning. NTB meldte for eksempel at norske husholdninger i snitt betalte mellom 400 og 600 kroner for elsertifikater i 2017. Til sammen utgjør derimot summene en god del penger, og i 2018 hadde norske strømkunder betalt rundt 6,2 milliarder kroner for vindparker gjennom elsertifikatordningen, som trådte i kraft i 2012.

Et innviklet kraftmarked

Utover elsertifikatordningen, er det viktig å forstå at strømmen vi får i kontakten, og strømmen vi betaler for via kraftleverandører, er to ulike ting. Siden strøm taper seg når den fraktes, vil den alltid leveres til nærmeste stikkontakt.

Bor du rett ved et vannkraftverk, betyr dette at du mest sannsynlig alltid får strøm produsert i dette vannkraftverket, selv om du kanskje ikke har kjøpt en opprinnelsesgaranti som tilsier at strømmen du betaler for stammer fra vannkraft. Er det vannmangel i magasinene, kan du derimot få strøm fra andre kilder.

Opprinnelsesgaranti-ordningen er en europeisk ordning som selger deg garantier for at grønn strøm produseres i ditt navn, selv om konsumet kan skje et helt annet sted.

Kjøp og salg av opprinnelsesgarantier er mye mer utbredt på kontinentet enn i Norge.

Les mer om opprinnelsesgarantier.

Ønsker du å betale for strøm som garantert ikke bidrar til økt vindkraftproduksjon – utover elsertifikatavgiften, som vi får gjort lite med – er du nødt til å kjøpe en strømavtale med opprinnelsesgaranti for fornybar energi som ikke er vindkraft. Gjør du det, vet du at din kakedel av det totale strømregnskapet ikke har bidratt til økt vindkraftproduksjon.

Et siste alternativ: produsere strøm selv

Er du kraftig motstander av vindkraft, vil det beste alternativet være å produsere strøm selv. Da kan du produsere strøm ved hjelp av din foretrukne energikilde, og du vil garantert ikke støtte økt vindkraftproduksjon. Dette er dog en økonomisk og tidkrevende investering, som kanskje ikke alle har mulighet til.

Les mer om hvordan du kan produsere strøm selv her, og få svar på vanlige spørsmål angående plusskunder her. For deg som skal skifte tak snart, kan du også vurdere å investere i solcelletakstein.

Kilder

E24 (NTB) / NVE: Et norsk-svensk elsertifikatmarked (PDF) / Enerwe / Teknisk Ukeblad

Følg oss på Facebook

Følg oss gjerne på vår Facebookside.

Kontakt oss

Send oss en e-post

Tjenester

Strøm.no er en gratis og uforpliktende anbudstjeneste. La selskapene konkurrere om å gi deg beste strømavtale!

Strøm Privat

Strøm Bedrift

Strøm Borettslag

Sammenlign strømpriser

Populære steder

Trondheim

Oslo

Kristiansand

Tromsø

Fredrikstad

Bergen

Norge