Fastpris Lærdal kommune 12 mnd privat

Sammenlign strømpriser 

Vurdering av strømavtalen

Fastpris Lærdal kommune 12 mnd privat fra Kraftriket AS

Strømavtale

Fastpris

Åpen for

Nye og eksisterende kunder

Fastpris (per kWt)

40,00 øre

Månedsavgift

0,00 kr


Obs, avtalen dekker ikke hele Norge

Om strømavtalen

Fastpris Lærdal kommune 12 mnd privat fra Kraftriket AS er en strømavtale i kategorien Fastpris. Avtalen har en bindingstid på 12 måneder og gjelder for både nye og eksisterende kunder hos Kraftriket AS. Bryter du avtalen før bindingstiden er over må du betale et gebyr på NaN kr.

Avtalen har en månedsavgift på 0,00 kr. Prisen på strøm er 40,00 øre per kWt. Du betaler strømregningen etterskuddsvis hver måned.

Nedenfor finner du all annen informasjon om denne strømavtalen.

Ordliste
Påslag

Påslaget er prisen som strømselskapene tar utover spotprisen/innkjøpsprisen på strøm. Har påslaget minustegn foran seg betyr det at strømselskapet taper penger for hver kWt strøm de selger til deg.

Spotpris

Spotprisavtaler følger den gjennomsnittlige prisen på kraftbørsen Nord Pool Spot. Denne avtaleformen har jevnt over vært den billigste de siste årene.

Innkjøpspris

Innkjøpsprisavtaler følger prisen på kraftbørsen Nord Pool Spot time for time. Dette gjør at innkjøpsprisen er noe dyrere enn spotprisen.

Variabel pris

Variabel pris er en blanding av fast- og spotpris. Prisen fastsettes for en gitt periode, men justeres regelmessig etter spotprisen. Den er mindre forutsigbar enn fastpris, men noe dyrere enn spotpris.

Fastpris

Fastprisavtaler gir deg en fast strømpris over en lengre/avtalt tidsperiode. Den gir forutsigbare strømregninger, men har vist seg å være dyrere enn spotpris på sikt.

Andre prisavtaler

Andre avtaler omfatter alle andre avtaleformer. Husk å lese avtalevilkår nøye før du inngår en slik avtale.

Bindingstid

Avtalens bindingstid sier hvor lenge du må vente fra du signerer avtalen til du kostnadsfritt kan bytte til en annen avtale.

Nye og eksisterende kunder

Du regnes som en ny kunde for strømselskapet dersom du ikke har vært kunde i løpet av de siste tolv månedene.

Ingunn Mjønerud

Ingunn Mjønerud er journalist og innholdsprodusent hos Strøm.no. Her gir hun deg en kort innføring i de ulike begrepene knyttet til strømavtaler.

«Forbrukerne tjener på økt åpenhet i strømbransjen – derfor gjør vi det enkelt for kunder å sette seg inn i begreper og avtalevilkår før de bestiller ny strømavtale.»

Detaljer

Type strømavtale
Fastpris
Tilbudet gjelder for
Nye og eksisterende kunder
Bindingstid
12 måneder
Andre vilkår
Avtalen gjeld frå 1. januar 2024 til 1. januar 2025 og er kun for innbyggjarar i Lærdal kommune. Avtalen gjeld ikkje for hytte/fritidsbustad. Avtalen kan bestillast etter 01.01.2024 og, men sluttdato er uansett 01.01.2025. Pris: 40 øre/kWh inklusiv mva og elsertifikat, du som kunde vert trekt den til ei kvar tid gjeldande straumkompensasjonen, slik at netto pris blir 40 øre/kWh.
Hvilken regioner gjelder avtalen?

Om strømregningen

Strømregningen betales
Etterskuddsvis
Hvor ofte får jeg strømregning?
Hver måned

Betaling

Krever betaling med avtalegiro
Nei
Krever betaling med E-faktura
Nei
Er det gebyr for å få regning tilsendt i posten?
Ja, det koster 10,00 kr per faktura

Flere strømavtaler fra Kraftriket AS