Istad Kraft

Kontaktinformasjon

Istad Kraft AS (923 253 920)

Istad er et konsern som består av ulike energiselskaper, og de leverer både strøm og kraftnett.

Istad har tilhold i Romsdal og på Nordmøre og eies av Moldekraft AS (17 %), Molde kommune (34 %) og Statkraft Industrial Holding (49 %).

Selskapsstrukturen er som følger:

  • Istad AS – morselskapet
  • Istad Kraft AS – 100 % eid datterselskap. Kraftomsetning og kraftproduksjon
  • Istad Nett AS – 100 % eid datterselskap. Nettvirksomhet og fjernvarme.

Istad Kraft tilbyr 9 strømavtaler

Klikk deg inn på avtalene for å lese mer, eller benytt skjemaet for å motta gode tilbud på strøm.