Haugaland Kraft Energi

Kontaktinformasjon

Haugaland Kraft AS (915 636 756)

Haugaland Kraft eies av kommunene Karmøy, Haugesund, Tysvær, Vindafjord, Bokn, Sveio og Utsira i Rogaland fylke, og leverer strøm i dette området. Overskudd fra selskapet går tilbake til eierkommunene, noe som er med på sikre velferdstilbud i kommunene.

Kunder av Haugaland Kraft blir automatisk medlem i fordelsprogrammet «Gir Mer» som gir attraktive fordeler hos flere av kraftselskapets samarbeidspartnere.

Haugaland Kraft er også en aktiv bidragsyter på det lokale sponsormarkedet.

Haugaland Kraft Energi tilbyr 7 strømavtaler

Klikk deg inn på avtalene for å lese mer, eller benytt skjemaet for å motta gode tilbud på strøm.