Vurdering av strømavtalen

SpotKraft fra Hammerfest Energi Kraftomsetning

Strømavtale

Innkjøpspris

Åpen for

Alle

Påslag per kWt

4,19 øre

Månedsavgift

39,00 kr


Om strømavtalen

SpotKraft fra Hammerfest Energi Kraftomsetning er en strømavtale i kategorien Innkjøpspris. Avtalen har ingen bindingstid og gjelder for både nye og eksisterende kunder hos Hammerfest Energi Kraftomsetning.

Avtalen har en månedsavgift på 39,00 kr. Påslaget i denne avtalen ligger på 4,19 øre per kWt. Du betaler strømregningen etterskuddsvis hver måned. SpotKraft krever betaling med avtalegiro og E-faktura.

Nedenfor finner du all annen informasjon om denne strømavtalen.

Ordliste
Påslag

Påslaget er prisen som strømselskapene tar utover spotprisen/innkjøpsprisen på strøm. Har påslaget minustegn foran seg betyr det at strømselskapet taper penger for hver kWt strøm de selger til deg.

Spotpris

Spotprisavtaler følger den gjennomsnittlige prisen på kraftbørsen Nord Pool Spot. Denne avtaleformen har jevnt over vært den billigste de siste årene.

Innkjøpspris

Innkjøpsprisavtaler følger prisen på kraftbørsen Nord Pool Spot time for time. Dette gjør at innkjøpsprisen er noe dyrere enn spotprisen.

Variabel pris

Variabel pris er en blanding av fast- og spotpris. Prisen fastsettes for en gitt periode, men justeres regelmessig etter spotprisen. Den er mindre forutsigbar enn fastpris, men noe dyrere enn spotpris.

Fastpris

Fastprisavtaler gir deg en fast strømpris over en lengre/avtalt tidsperiode. Den gir forutsigbare strømregninger, men har vist seg å være dyrere enn spotpris på sikt.

Andre prisavtaler

Andre avtaler omfatter alle andre avtaleformer. Husk å lese avtalevilkår nøye før du inngår en slik avtale.

Bindingstid

Avtalens bindingstid sier hvor lenge du må vente fra du signerer avtalen til du kostnadsfritt kan bytte til en annen avtale.

Nye og eksisterende kunder

Du regnes som en ny kunde for strømselskapet dersom du ikke har vært kunde i løpet av de siste tolv månedene.

Ingunn Mjønerud

Ingunn Mjønerud er journalist og innholdsprodusent hos Strøm.no. Her gir hun deg en kort innføring i de ulike begrepene knyttet til strømavtaler.

«Forbrukerne tjener på økt åpenhet i strømbransjen – derfor gjør vi det enkelt for kunder å sette seg inn i begreper og avtalevilkår før de bestiller ny strømavtale.»

Detaljer

Type strømavtale
Innkjøpspris
Tilbudet gjelder for
Alle
Bindingstid
Ingen
Hva skjer hvis jeg bryter avtalen før bindingstiden er over?
Det koster deg ingenting
Koster det noe å inngå avtalen?
Nei, det koster ingenting å inngå denne avtalen
Koster det noe å ha denne avtalen?
Ja, det koster 39,00 kr per måned.
Påslaget ligger på
4,19 øre per kWt
Vilkårende gjelder
Ett år
Kontraktlengde
Ett år
Får jeg varsel dersom det skjer endringer i avtalen?
Ja
Varsel om endringer i avtalen gis via
E-post, SMS, På strømleverandørens nettsider
Krever avtalen brukerkonto hos strømselskapet?
Nei

Fornybar energi

100% fornybar energi?
Nei

Om strømregningen

Strømregningen betales
Etterskuddsvis
Hvor ofte får jeg strømregning?
Hver måned
Kan jeg endre hvor ofte/når jeg får strømregning?
Nei

Betaling

Krever betaling med avtalegiro
Ja
Er det gebyr for å betale med avtalegiro?
Nei
Krever betaling med E-faktura
Ja
Er det gebyr for å betale med E-faktura?
Nei
Er det gebyr for å få regning tilsendt i posten?
Ja, det koster 39,00 kr per faktura

Hva sier de selv?

SpotKraft er strømproduktet for de som ønsker å følge markedet og over tid betale lavest mulig pris! Samtidig behøver man økonomiske muskler for å takle perioder med høy pris og høyt forbruk. Prisen på SpotKraft er vår innkjøpspris i spotmarkedet for hver avregningperiode med tillegg av vårt påslag. Hammerfest Energi bruker norges største strømhandelsmiljø som vår partner og oppnår derfor meget

Flere strømavtaler fra Hammerfest Energi Kraftomsetning

Følg oss på Facebook

Følg oss gjerne på vår Facebookside.

Kontakt oss

Send oss en e-post

Tjenester

Strøm.no er en gratis og uforpliktende anbudstjeneste. La selskapene konkurrere om å gi deg beste strømavtale!

Strøm Privat

Strøm Bedrift

Strøm Borettslag

Sammenlign strømpriser

Populære steder

Trondheim

Oslo

Kristiansand

Tromsø

Fredrikstad

Bergen

Norge