FosenKraft Energi

Kontaktinformasjon

Fosenkraft AS (916 513 887)

Halvøyen Fosen ligger i Trøndelag, og her holder kraftselskapet FosenKraft til. Selskapet er både nettleverandør til omtrent 8000 nettkunder, i tillegg å selge strøm, drive med fjernvarme og bredbånd.

Historien til FosenKraft går cirka 75 år tilbake da Fosen Kommunale Kraftlag så dagens lys. I cirka ti år var selskapet selvforsynt med kraft fra Teksdal kraftstasjon, inntil man i 1952 gikk over til en løsning der kraftverket i stedet ble et distribusjonsverk.

Hos FosenKraft kan du velge mellom produktene Garantikraft der du nyter godt av lave strømpriser når spotprisen er lav, og i tillegg har en forutsigbarhet ved høye priser i markedet, Markedskraft som er strøm til markedspris og Fastkraft som er avtalepris.

FosenKraft Energi tilbyr 5 strømavtaler

Klikk deg inn på avtalene for å lese mer, eller benytt skjemaet for å motta gode tilbud på strøm.