Uvdal Kraftforsyning

Kontaktinformasjon

Uvdal Kraftforsyning SA (967 670 170)

Uvdal Kraftforsyninger ble stiftet 1947 i det som den gang var Uvdal kommune.

I 2018 ble selskapet kåret til norgesmester i leveringspålitelighet for sin nettvirksomhet.