Helgeland Kraft Strøm AS

Kontaktinformasjon

Helgeland Kraft AS (844 011 342)

Hele 14 kommuner eier Helgeland Kraft som både produserer vannkraft, eier nettet i forsyningsområdet og selger strøm både lokalt og nasjonalt. Omtrent 90 prosent av av alle husholdningskundene i eierkommunene er kunder hos Helgeland Kraft.

Dessuten kommer omtrent 30 prosent av omsetningen fra kunder som befinner seg utenfor forsyningsområdet til Helgeland Kraft.

På grunn av at kommunene eier kraftselskapet bidrar kundene til å opprettholde velferdstilbud gjennom utbytte som kommer fra overskuddet i Helgeland Kraft. Det siste snaue tiåret har eierkommunene tatt ut drøyt en halvannen milliard i utbytte fra selskapet.

Selskapet ble stiftet i 1946.

Helgeland Kraft Strøm AS tilbyr 7 strømavtaler

Klikk deg inn på avtalene for å lese mer, eller benytt skjemaet for å motta gode tilbud på strøm.