Høland og Setskog Elverk

Kontaktinformasjon

Høland og Setskog Elverk SA (948067323)

Høland og Setskog Elverk er et selvstendig elverk med hovedkontor på Løken i Aurskog-Høland kommune. Kjernevirksomheten er nettvirksomhet og kraftomsetningen.

Selskapet leverer også bredbånd og kartverk, samt andre tjenester som er nært tilknyttet kjernevirksomheten.

Høland og Setskog Elverk er organisert som et samvirkelag, noe som betyr at nettkundene eier selskapet. Det leverer strøm til 6200 nettkunder, hvorav ⅔ er private kunder og ⅓ er næringskunder.

Selskapets nettområde er tidligere Nordre- og Søndre Høland kommuner, i tillegg til Setskog kommune.

Hafslund Nett styrer nettet nord for kommunesenteret på Bjørkelangen. Høland og Setskog Elverk forsyner derfor ⅔ av Aurskog-Høland kommune med strøm, mens Hafslund står for den resterende strømforsyningen.

I 2019 feiret selskapet hundreårsjubileum.