Gauldal Energi

Kontaktinformasjon

Gauldal Energi

    Gauldal Energi har siden 2018 operert som Midt Energi. Før den tid ble Gauldal Nett solgt til Norgesnett, som så solgte aksjene i nettselskapet videre til TrønderEnergi i 2018.