Bilde av en kvinne som sitter i en stol med bena i vinduskarmen

Fjernvarme – noe å vurdere?

Fjernvarme kan forsyne bygninger og bydeler med energi til tappevann og oppvarming. Lær mer om fjernvarme og strømforbruk her.

Bilde av Gjermund Stensrud

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Sist oppdatert: 28.11.2019

Hva er fjernvarme?

Fjernvarme er et vannbårent energinettverk, eller et transportnettverk for vann, som kan forsyne bydeler eller flere bygninger med energi til tappevann og oppvarming. Nettverket benytter seg hovedsakelig av overskuddsenergi som ellers ville gått tapt fra andre prosesser. Eksempler på dette er spillvarme fra industri og avfallsforbrenning, varmepumpe, bioenergi eller annen oppvarming av vann.

Innhold:

I Norge er så mye som 80 % av energiforbruket basert på strøm. Til sammenligning er tallet 45 % av i Sverige og ikke mer enn 20 % i Danmark.

Med tanke på at omtrent 60 % av strømforbruket i norske husholdningers går til oppvarming er det klart at det kan være penger å spare med rimeligere alternativer til oppvarming.

Fjernvarme kan i mange tilfeller være et slik alternativ som skåner både lommeboken og miljøet.

Usikker på ditt eget forbruk? Denne kalkulatoren hjelper deg å estimere forbruket ditt

Hvordan fungerer fjernvarme?

Illustrasjon som viser hvordan en fjernvarmesentral overfører varme til tilknyttede boliger ved hjelp av et rørsystem
Fjernvarme: Slik kan et fjernvarmenettverk fungerer i praksis.

Helt enkelt er fjernvarme er et tredelt energinettverk som bruker vann til å fordele varmeenergi. Det kreves at man har en varmesentral, et rørnettverk og kundesentraler.

Prosessen starter i varmesentralen hvor man varmer opp vann til høye temperaturer. Deretter sendes det varme vannet ut fra varmesentralen til kundesentralene via rørnettverket.

Rørnettverket består av isolerte rør, gjerne lagt under bakken. Som illustrert på bildet på denne siden går rørsystemet i en loop hvor varmt vann føres ut til kunder, overfører varme og returnerer til varmeanlegget for en ny runde.

Hos kunder som er koblet til er det installert kundesentraler med varmevekslere. I varmevekslerne overføres varmeenergien fra det store fjernvarmenettverket til byggets eget varmesystem.

En forutsetning for å være en del av et fjernvarmesystem er dermed at man må ha et vannbasert varmesystem. Dette er gjerne tilknyttet gulvvarme, radiatorer eller til oppvarming av tappevann. Vannbaserte varmesystemer baserer seg, som det store fjernvarmesystemet, på lukkede looper med varmeoverføring.

Les også: 12 tips for å spare strøm

Er fjernvarme miljøvennlig?

Fjernvarme kalles gjerne miljøvennlig, men realiteten er naturligvis litt mer nyansert.

Det som gjør at man kan kalle fjernvarme miljøvennlig er at man kan utnytte ressurser som ellers ville gått tapt. Det beste eksempelet på dette er at man med fjernvarme kan bruke spillvarme fra eksisterende prosesser som avfallsforbrenning.

Ettersom fjernvarmesystemer kan utnytte energi fra et bredt spekter av kilder, reduseres behovet for «ny» energi.

Ofte bruker man imidlertid fossile brennstoff for å oppfylle behovet for fjernvarme på de kaldeste dagene når varmebehovet er størst. Dette kalles spisslast, og blir brukt som supplement til den eksisterende bruken av spillvarme ved behov.

Det jobbes imidlertid med å finne fornybare former for spisslast som kan erstatte de fossile kildene. Finner man effektive alternativer til dette vil fjernvarme virkelig kunne vurderes som en miljøvennlig energikilde.

Les mer: Energikilder i strømproduksjonen

Hva er prisen på fjernvarme?

Bilde av isolerte stålrør
Isolert: Stålrørene er godt isolerte og mister ikke mer enn 5 – 10 % av varmen i transport.

For mange vil pris være det avgjørende for om man velger fjernvarme eller elektrisitet som hovedkilde til oppvarming. For de fleste vil forskjellen i pris være betydelig, og kostnadene vil være sterkt avhengig av hvor du bor.

Det største skillet mellom fjernvarme og strømbasert oppvarming er oppstartskostnadene. Strømnettet i Norge er svært godt utbygd, og de fleste kan derfor helt enkelt kjøpe en panelovn, plugge den i stikkontakten og få en varmere boligen.

Krever tilkobling til fjernvarmenett

Fjernvarme er ikke like godt utbygd, og per i dag er det stort sett i de store byene man har en realistisk mulighet til å koble seg til et fjernvarmenettverk. Om du ikke bor i en stor by med fjernvarmenett vil det være vanskelig, om ikke umulig, å skaffe seg fjernvarme.

Er du så heldig at det finnes et fjernvarmeanlegg og et utbygd nettverk er det også du som må ta regningen for tilkobling, med alt av arbeid det fører med seg.

Driftskostnadene er imidlertid lave for deg som kunde da det er fjernvarmeselskapet som tar seg av vedlikeholdet.

Hva er billigst av strøm og fjernvarme til oppvarming?

Etter oppstartskostnadene og tilkoblingen er det fjernvarme som kommer best ut i sammenligningen med tanke på pris. Energiloven sikrer nemlig at fjernvarmeprisen ikke skal overstige strømprisen. Har man tilgang på fjernvarme er det derfor rimeligere å bruke fjernvarme enn strøm til oppvarming.