Fjernvarme - noe å vurdere?

Fjernvarme kan være en mulig løsning for å få ned strømforbruket til oppvarming.

Så mye som 80 % av energiforbruket i Norge er basert på strøm. Til sammenligning er kun 45 % av energiforbruket i svenske husholdninger basert på strøm, mens i Danmark er det kun 20 %. 60 % norske husholdningers energiforbruk går dessuten til oppvarming av bolig. Å bruke fjernvarme til oppvarming av boligen kan være både lønnsomt og miljøvennlig.

Usikker på ditt eget forbruk? Denne kalkulatoren hjelper deg å estimere forbruket ditt.

Hva er fjernvarme?

Fjernvarme er et vannbårent energinettverk, eller et transportnettverk for vann. I tillegg baserer fjernvarme seg mye på å utnytte overskuddsenergi som ellers ville gått tapt fra andre prosesser. Et eksempel på en slik energiutnyttelse er å bruke varme fra avfallsforbrenning som varmekilde. Omtrent 70 % av fjernvarmen i Trondheim kommer fra forbrenning av avfall.

Illustrasjon som forklarer hvordan fjernvarmesystemet fungerer
Fjernvarme: Slik ser prinsippet til fjernvarme ut.

Men hvordan fungerer fjernvarme?

Fjernvarme er et tredelt system med varmesentral, rørnettverk og kundesentraler. Prosessen starter med en varmesentral som varmer vann som deretter sendes ut til kunden via isolerte rør i et stort nettverk. Hos kunden er det installert såkalte kundesentraler med varmevekslere som overfører energien fra vannet til byggets eget varmeanlegg.

En forutsetning for å være en del av et fjernvarmesystem er dermed at man må ha et vannbasert varmesystem som gjerne er knyttet til gulvvarme, radiatorer eller til oppvarming av tappevann. Som med andre sentralvarmeanlegg styrer kunden innetemperatur med termostater, og forbruket registreres med energimålere. Vannet som har overført varme til kunden sendes deretter i retur til varmeanlegget og prosessen gjentar seg.

Miljøaspektet

Både strøm og fjernvarme kan kalles miljøvennlig, avhengig av energikilden. Med fjernvarme er det imidlertid et stort fokus på hvordan systemet kan dra nytte av ressurser som ellers ville vært bortkastede. Som nevnt kan fjernvarme utnytte energi og varme fra avfallsforbrenning til oppvarming. Dette er såkalt spillvarme, og er et eksempel på det som kalles gjenvunnet varme. Ettersom fjernvarmesystemer kan utnytte energi fra omgivelser, avfallsforbrenning og et bredt spekter av andre kilder, bidrar systemet til å redusere behovet "ny" energi.

Det må imidlertid nevnes at det i fjernvarmeproduksjonen også brukes fossile brennstoff for å oppfylle behovet på de kaldeste dagene da varmebehovet er størst. Dette kalles spisslast, og blir brukt som supplement ved behov. Ifølge Norsk Fjernvarme jobbes det imidlertid med å finne fornybar spisslast som kan erstatte de fossile kildene. Med tanke på at store deler av strømmen som forbrukes i Norge uansett stammer fra "skitne" energikilder, vil fjernvarme i mange tilfeller være et mer miljøvennlig alternativ.

Bilde av isolerte stålrør
Isolert: Stålrørene er godt isolerte og mister ikke mer enn 5 - 10 % av varmen i transport.

Økonomisk?

For mange vil pris være det avgjørende i valget av fjernvarme eller elektrisitet til oppvarming, og når det kommer til pris vil det være store forskjeller mellom tradisjonell strøm og fjernvarme. Kostnadene vil være særlig avhengig av hvor du bor.

Det største skillet mellom fjernvarme og strømbasert oppvarming er oppstartskostnadene. Strømnettet i Norge er tross alt svært godt utbygd, og de fleste kan enkelt kjøpe en ovn, plugge den i stikkontakten og varme opp boligen. Fjernvarme derimot er ikke like godt utbygd, og det er dessuten stort sett i de store byene man har mulighet til å koble seg til et fjernvarmenettverk. Om man heller ikke bor i en stor by med utbygd fjernvarmenett vil det dermed enn så lenge bli vanskelig, om ikke umulig, å velge fjernvarme. Det er også du som må ta regningen for å koble deg til, med alt av arbeid det fører med seg. Er du først koblet til er det imidlertid lite ekstrautgifter, og systemet vil driftes av fjernvarmeselskapet.

Etter oppstart og tilkobling er det imidlertid fjernvarme som kommer best ut i sammenligningen. Energiloven sikrer nemlig at fjernvarmeprisen ikke overstiger strømprisen. Har man tilgang på fjernvarme er det derfor rimerligere med fjernvarme enn strøm til oppvarming.

Andre måter å kutte oppvarmingskostnader på

Skal man spare penger på oppvarming er det beste tipset å skru ned varmen. Reduserer man temperaturen i boligen med én grad kan man nemlig kutte 5% av energiforbruket.

En energieffektiv bolig vil også kutte oppvarmingsutgiften ved å ta bedre vare på temperaturen. Hvis du ikke vet hvor du skal begynne for å gjøre boligen din mer energieffektiv så kan det lønne seg å energimerke boligen. Det er gratis, og du vil da få en vurdering av hvor energieffektiv boligen din er.

I tillegg vil du basert på informasjonen du registrerer få forslag til forbedringstiltak for å gjøre boligen din mer energieffektiv. Deretter kan du sjekke tiltaksforslagene opp mot Enovas oversikt av energitiltak for å se om tiltaket du vurderer kvalifiserer til økonomisk støtte.

Vil du vite mer om energimerking av boligen din? Les her.

Følg oss på Facebook

Følg oss gjerne på vår Facebookside.

Kontakt oss

Send oss en e-post

Tjenester

Strøm.no er en gratis og uforpliktende anbudstjeneste. La selskapene konkurrere om å gi deg beste strømavtale!

Strøm Privat

Strøm Bedrift

Strøm Borettslag

Sammenlign strømpriser

Populære steder

Trondheim

Oslo

Kristiansand

Tromsø

Fredrikstad

Bergen

Norge