Elvia

Kontaktinformasjon

Elvia AS (980489698)

1. januar 2020 fusjonerte Hafslund Nett AS og Eidsiva Nett AS. De ble med dette Norges største nettselskap – Elvia AS.

Elvia bygger, drifter og eier strømnett i Innlandet, Viken og Oslo, som forsyner rundt 2 millioner kunder med strøm.

Man kan ta kontakt med kundeservice på Elvias hjemmesider.

Selskapet har hovedkontor på Hamar, samt kontorer i Oslo, Kongsvinger, Elverum, Lillehammer, Gjøvik, Trysil, Heradsbygd og Nydal.

Elvia er heleid av Eidsiva Energi AS, og administrerende direktør er Kristin Lian.