Elkraft

Kontaktinformasjon

Elkraft AS (962 959 318)

Elkraft AS ble opprettet i 1991 da energiloven åpnet opp for fri konkurranse. Elkraft kjøper kraft og selger til kunder over hele landet. De har også etablert seg med kunder i Sverige, Danmark og Finland.

Selskapet beskriver seg selv som «næringslivets kraftleverandør», og retter seg mot alle typer bedrifter. Flere av kundene deres er butikkjeder, byggefirmaer, industri- og produksjonsselskap og lignende.

Firmaet eies av Holding 2 AS og Marius Invest AS som i sin tur eies av Tom Hagen og Marius Nerby. De er henholdsvis styremedlem og daglig leder av Elkraft. I tillegg til kjøp og salg av kraft tilbyr også firmaet konsulenttjenester.

Bjørn Brodwall er styreleder, og selskapet hadde i 2015 en omsetning på 1,7 milliarder kroner. 39 ansatte er tilknyttet hovedkontoret på Lørenskog.

Obs! Elkraft leverer kun strøm til bedriftskunder. Er du på jakt etter en god strømavtale til bedriften din kan du bruke anbudstjenesten vår for å finne den beste strømavtalen for bedriften.