Vannkraftverk

Kjernekraft

I Norge finnes det ingen kjernekraftverk i drift i dag, men kjernekraft er en viktig kilde til energi i mange deler av verden.

Energien kommer fra spaltingen av det radioaktive stoffet uran. Uran forekommer ikke naturlig i ren form, derfor utvinnes det fra store mineralbrudd på ulike steder i verden.

Kjernekraftverk

Kjernekraftverk driftes basert på teoriene om forholdet mellom materie og energi som Einstein formulerte, der E=mc(2). Ligningen viser at materie og energi er to sider av samme sak. I hvert atom finnes det mye energi som kan utvinnes eksempelvis ved at man spalter atomet (fisjon).

Dyr strømregning? Les 12 gode tips til strømsparing!

Strøm
Kjernekraft er den viktigste kilden til energi i mange deler av verden.

Atomene som spaltes i et kjernekraftverk er en form av anriket uran. Når uran bestråles med nøytroner starter en selvgående prosess hvor uran-atomene spaltes i to deler. Delingen medfører at nye nøytroner frigjøres og deretter spalter de nye nøytroner.

Om ingen stopper prosessen får man en eksplosjon lik den til en atombombe. I en reaktor skjer atomdelingen kontrollert ved at man bruker kontrollstaver med kadmium eller bor for å roe ned prosessen. Disse stoffene fanger opp nøytroner og gjør at spaltningsprosessen blir håndterbar.

Slik blir kjernekraft til elektrisitet

Når spaltningsprosessen settes i gang utvikles enorme mengder energi i form av varme. Denne brukes i kjernekraftverket til å varme opp et kjølemedium.

Kjølemediumet er ofte vannbasert, og det roterer i kjernekraftverket slik at det driver en turbin skal lager elektrisitet. Av all energien som frigjøres ved atomspaltingen er nettoeffekten på omtrent 30 %.

Les mer om ulike energikilder her.

I Norge har det vært sterk motstand mot atomkraftverk. Grunnen til det er at det foreløpig ikke finnes noen gode måter å langtidslagre avfall fra atomkraftverk.

Atomavfall avgir dødelig stråling i opptil 100.000 år og må derfor isoleres fra omgivelsene. I 1975 skrinla Stortinget planene om å bygge ut kjernekraftverk for utvinning av strøm.

I dag finnes det to forskningsreaktorer i Norge, en på Kjeller i Oslo og en i Halden. Disse bidrar blant annet til å utvikle bedre brensel for kjernekraftverkene i andre land.

Følg oss på Facebook

Følg oss gjerne på vår Facebookside.

Kontakt oss

Send oss en e-post

Tjenester

Strøm.no er en gratis og uforpliktende anbudstjeneste. La selskapene konkurrere om å gi deg beste strømavtale!

Strøm Privat

Strøm Bedrift

Strøm Borettslag

Sammenlign strømpriser

Populære steder

Trondheim

Oslo

Kristiansand

Tromsø

Fredrikstad

Bergen

Norge