Nærbilde av en stor lyspære som henger fra taket

Hva er strøm?

Vi bruker det hver eneste dag, men vet du egentlig hva strøm er?

Bilde av Gjermund Stensrud

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Sist oppdatert: 09.01.2019

Strøm er elektroner i bevegelse

Kort forklart er strøm elektroner i et spenningsfelt som er i konstant bevegelse.

Elektrisk strøm er en form for energi hvor elektroner, det vil si negativt ladde partikler, blir fraktet. Når disse ladde partiklene beveger seg fritt gjennom en leder fraktes energien fra et punkt til et annet. Kobler man en spenningskilde til lederen vil bevegelsen av elektronene skape det vi kaller for elektrisk strøm.

Elektrisk strøm er en sekundær energikilde, og skapes etter omdanning av primære energikilder som olje, gass, kull, atomkraft og andre naturlige energikilder som sol, vind og andre naturkrefter.

Målenheter for strøm
  • Elektrisk strømstyrke måles i ampere (I).
  • Elektrisk spenning måles i volt (V).
  • Elektrisk effekt måles i watt (W).
  • Elektrisk motstand måles i Ohm (R).

Man snakker gjerne om to ulike typer strøm– likestrøm og vekselstrøm.

  • Likestrøm er en elektrisk strøm som hele tiden har samme strømretning. Batterier produserer likestrøm.
  • Vekselstrøm er elektrisk strøm hvor strømretningen hele tiden endres.

Hva er elektrisitet?

Elektrisitet er ladde partikler, negativt eller positivt, enten i ro eller bevegelse. Elektrisk energi er en energiform som må forbrukes med en gang den blir skapt. For å lagres må den omformes til en annen energiform, gjerne kjemisk energi, slik det er i batterier for eksempel.

Majoriteten av strømmen eller elektrisiteten vi bruker i dag kommer fra bevegelsesenergi som omgjøres til elektrisk energi i en generator. Fra generatoren føres strømmen gjennom kraftnettet ut til sluttbrukerne, altså deg og meg.

Elektrodynamikk omhandler læren om elektrisk strøm, dvs. elektrisk ladning i bevegelse. Strømmen oppstår når det er en elektrisk spenning mellom forskjellige punkter i en leder. Hvis en leder kobles til en spenningskilde (for eksempel når vi slår på lyset), oppstår et elektrisk felt i lederen, rettet fra det høyeste potensialet, som kalles pluss, mot det laveste potensialet, som kalles minus.

Kilder:

Elsikkerhetsportalen / Store Norske Leksikon (1) / Store Norske Leksikon (2)