Tindekraft Fastpris

Sammenlign strømpriser 

Vurdering av strømavtalen

Tindekraft Fastpris fra Tussa-24

Strømavtale

Fastpris

Åpen for

Alle

Fastpris (per kWt)

30,50 øre

Månedsavgift

35,00 kr


Om strømavtalen

Tindekraft Fastpris fra Tussa-24 er en strømavtale i kategorien Fastpris. Avtalen har en bindingstid på 12 måneder og gjelder for både nye og eksisterende kunder hos Tussa-24. Bryter du avtalen før bindingstiden er over må du betale et gebyr på 1 500,00 kr.

Avtalen har en månedsavgift på 35,00 kr. Prisen på strøm er 30,50 øre per kWt. Du betaler strømregningen etterskuddsvis hver måned.

Nedenfor finner du all annen informasjon om denne strømavtalen.

Ordliste
Påslag

Påslaget er prisen som strømselskapene tar utover spotprisen/innkjøpsprisen på strøm. Har påslaget minustegn foran seg betyr det at strømselskapet taper penger for hver kWt strøm de selger til deg.

Spotpris

Spotprisavtaler følger den gjennomsnittlige prisen på kraftbørsen Nord Pool Spot. Denne avtaleformen har jevnt over vært den billigste de siste årene.

Innkjøpspris

Innkjøpsprisavtaler følger prisen på kraftbørsen Nord Pool Spot time for time. Dette gjør at innkjøpsprisen er noe dyrere enn spotprisen.

Variabel pris

Variabel pris er en blanding av fast- og spotpris. Prisen fastsettes for en gitt periode, men justeres regelmessig etter spotprisen. Den er mindre forutsigbar enn fastpris, men noe dyrere enn spotpris.

Fastpris

Fastprisavtaler gir deg en fast strømpris over en lengre/avtalt tidsperiode. Den gir forutsigbare strømregninger, men har vist seg å være dyrere enn spotpris på sikt.

Andre prisavtaler

Andre avtaler omfatter alle andre avtaleformer. Husk å lese avtalevilkår nøye før du inngår en slik avtale.

Bindingstid

Avtalens bindingstid sier hvor lenge du må vente fra du signerer avtalen til du kostnadsfritt kan bytte til en annen avtale.

Nye og eksisterende kunder

Du regnes som en ny kunde for strømselskapet dersom du ikke har vært kunde i løpet av de siste tolv månedene.

Ingunn Mjønerud

Ingunn Mjønerud er journalist og innholdsprodusent hos Strøm.no. Her gir hun deg en kort innføring i de ulike begrepene knyttet til strømavtaler.

«Forbrukerne tjener på økt åpenhet i strømbransjen – derfor gjør vi det enkelt for kunder å sette seg inn i begreper og avtalevilkår før de bestiller ny strømavtale.»

Detaljer

Type strømavtale
Fastpris
Tilbudet gjelder for
Alle
Bindingstid
12 måneder
Hva skjer hvis jeg bryter avtalen før bindingstiden er over?
Du må betale et gebyr på 1 500,00 kr
Koster det noe å ha denne avtalen?
Ja, det koster 35,00 kr per måned.
Får jeg varsel dersom det skjer endringer i avtalen?
Ja
Varsel om endringer i avtalen gis via
E-post, SMS, Posten, På strømleverandørens nettsider
Andre vilkår
Avtale om Tindekraft Fastpris forpliktar begge partar, og avtalen kan ikkje brytast eller seiast opp i avtaleperioden. Kunden kan kjøpe seg fri frå avtalen, men må då dekkje T24 sine tap som følgje av at avtalen ikkje vert fullført, jf. Standard kraftleveringsavtale § 5-1. Minimumsbeløp for frikjøp er kr 500,-. Dersom avtalen går ut utan at kunden har tinga ny avtale med T24, vert kunden overført til avtalen Tindekraft Spot.

Om strømregningen

Strømregningen betales
Etterskuddsvis
Hvor ofte får jeg strømregning?
Hver måned

Betaling

Krever betaling med avtalegiro
Nei
Krever betaling med E-faktura
Nei
Er det gebyr for å få regning tilsendt i posten?
Ja, det koster 49,00 kr per faktura

Flere strømavtaler fra Tussa-24

Følg oss på Facebook

Følg oss gjerne på vår Facebookside.

Kundeservice

Kundeservice

Tjenester

Strøm.no er en gratis og uforpliktende anbudstjeneste. La selskapene konkurrere om å gi deg beste strømavtale!

Strøm Privat

Strøm Bedrift

Strøm Borettslag

Sammenlign strømpriser

Populære steder

Trondheim

Oslo

Kristiansand

Tromsø

Fredrikstad

Bergen

Norge