Nye strømmålere

Dette bør du vite om de nye strømmålerne

Innen januar 2019 skal alle norske boliger ha installert ny strømmåler. Hvordan fungerer den, og vil den gjøre strømregningen din høyere?

Hva er nytt?

Noen har allerede fått ny måler, mens andre snart vil få det - ved utgangen av 2018 skal uansett alle husstander og boliger i Norge ha installert ny strømmåler. Ifølge Energi Norge er dette den største oppdateringen av strømnettet på over 100 år. Det er nettselskapene som er ansvarlige for installasjonen av såkalte smarte strømmålere, kalt AMS (avanserte måle- og styringssystemer), og du vil få beskjed fra dem om når måleren skal bli installert hos deg. Måleren registrerer ditt forbruk fortløpende og innrapporterer dataen din 24 ganger i døgnet, altså hver time. Strømmålerne er koblet til internett, som gjør at innrapporteringen skjer automatisk. Formålet er å beregne strømforbruket mer nøyaktig.

Strømmåler kart
Utrulling: Om du leser denne artikkelen før 1. januar 2019 kan du se status på utrullingen av nye målere her.

Derfor får man ny strømmåler

Ettersom den nye måleren registrerer forbruket mer nøyaktig, kan data brukes til å se når på døgnet befolkningen bruker mest strøm. Dette vil føre til at strømmen blir dyrere i de periodene «alle» bruker den, for eksempel om morgenen når mange dusjer, eller om ettermiddagen når folk bruker stekeovn eller komfyr. Tanken er at alle prøver å fordele strømforbruket sitt utover dagen.

Andre fordeler er at du slipper å lese av strømmåleren, og du vil samtidig få bedre oversikt over forbruket. Det vil bli enklere å styre strømforbruket ditt når du vet når strømprisen er høy og lav. Smartere strømbruk vil øke sikkerheten for den enkelte strømkunde, ettersom jevnere belastning på nettet reduserer fare for overbelastning og strømbrudd. Skulle du likevel oppleve et strømbrudd vil det automatisk bli varslet til nettselskapet og feilen kan dermed rettes raskere.

Høyere regning?

Enkelte har vært skeptiske til om den nye måleren vil føre til høyere strømregning. Det er imidlertid ikke sikkert. Den mer nøyaktige målingen gjør at noen vil oppleve å få en høyere strømregning, mens andre kanskje vil få en lavere. Det er fordi de nye målerne gjør det mulig å måle akkurat når du bruker strøm, slik at prisen skrus opp i de tidsrommene der strømforbruket er høyt, mens det blir billigere i de periodene færre bruker strøm. Det er fordi NVE vil innføre rushtidsavgift på strøm, som vil si at strømmen blir dyrere i perioder der alle bruker strøm samtidig. Ved å gjøre dette kan man dempe «strømtoppene», og redusere behovet for investeringer i strømnettet. Dermed vil strømregningen bli lavere på lang sikt, fordi det er forbrukerne som betaler for utbygging av strømnettet.

Utskiftningen vil koste 10 milliarder kroner og vil føre til at 2,9 millioner nye strømmålere blir installert. Dette vil gjøre strømregningen høyere på kort sikt, fordi disse midlene hentes gjennom strømregningen.

Lyst på lavere strømregning? Prøv anbudstjenesten her på Strøm.no.

Stråling

Noen mennesker mener de er el-sensitive, det vil si at de ikke tåler stråling fra elektriske apparater. Det finnes ingen dokumentasjon som bekrefter at det er stråling som gir helseplager i slike tilfeller, likevel kan leger gi attest på at man er el-sensitiv. Har du en slik attest vil du ifølge NVE ikke få innstallert ny strømmåler, som el-sensitive hevder avgir mye stråling. Dette er et omdiskutert tema blant leger, helsevesen, og strålevernet. Vær også obs på at dersom du ikke får installert ny måler må du regne med å måtte betale en ekstra kostnad for drift av innsamling av målerverdier.

Statens strålevern legger vekt på at strålingen fra disse nye målerne ligger godt under anbefalt grenseverdi og ikke er helseskadelig. Norsk kommunikasjonsmyndighet har foretatt kontroller av målerne og funnet at de avgir stråling under én tusendel av anbefalt grenseverdi. Helsevesenet har tidligere gått ut med informasjon til leger om å ikke gi slike attester, selv om NVE godtar dem. Da installasjonen av strømmålerne startet godtok de legeattester, og mener det vil være uheldig å slutte å akseptere attester når de tidligere har gjort det. Helsevesenet understreker også at pasienter som oppsøker lege med plager de mener skyldes stråling må bli tatt på alvor, fordi plagene kan være reelle selv om de ikke skyldes elektromagnetiske felter.

Personvern

Det har også dukket opp spørsmål i forbindelse med de nye målerne om hva slags informasjon nettselskapet får om ditt strømforbruk. Den nye strømmåleren består av to deler, en lukket og en åpen. Den lukkede delen sender informasjon fra kunden til strømleverandøren, og er kryptert. Den åpne delen kan tredjeparter, som kommersielle selskaper, få tilgang til dersom du gir tillatelse til det. Derfor mener Datatilsynet det er viktig at folk er bevisste på hva de deler med andre, ettersom hvordan vi bruker strøm kan si mye om hvordan vi lever livene våre. NVE presiserer at nettselskapene er underlagt strenge sikkerhetskrav om personvern, og skriver på egen nettside at dette innebærer at nettselskap og kraftleverandør kun kan bruke de persondata som er nødvendig for å fakturere kunden.

Følg oss på Facebook

Følg oss gjerne på vår Facebookside.

Kontakt oss

Send oss en e-post

Tjenester

Strøm.no er en gratis og uforpliktende anbudstjeneste. La selskapene konkurrere om å gi deg beste strømavtale!

Strøm Privat

Strøm Bedrift

Strøm Borettslag

Sammenlign strømpriser

Populære steder

Trondheim

Oslo

Kristiansand

Tromsø

Fredrikstad

Bergen

Norge