Midtkraft Lokalspot

Sammenlign strømpriser 

Vurdering av strømavtalen

Midtkraft Lokalspot fra Midtkraft Strøm

Strømavtale

Innkjøpspris

Åpen for

Alle

Påslag per kWt

6,08 øre

Månedsavgift

29,00 kr


Om strømavtalen

Midtkraft Lokalspot fra Midtkraft Strøm er en strømavtale i kategorien Innkjøpspris. Avtalen har ingen bindingstid og gjelder for både nye og eksisterende kunder hos Midtkraft Strøm.

Avtalen har en månedsavgift på 29,00 kr. Påslaget i denne avtalen ligger på 6,08 øre per kWt. Du betaler strømregningen etterskuddsvis hver 2. måned. Midtkraft Lokalspot krever betaling med avtalegiro og E-faktura.

Nedenfor finner du all annen informasjon om denne strømavtalen.

Ordliste
Påslag

Påslaget er prisen som strømselskapene tar utover spotprisen/innkjøpsprisen på strøm. Har påslaget minustegn foran seg betyr det at strømselskapet taper penger for hver kWt strøm de selger til deg.

Spotpris

Spotprisavtaler følger den gjennomsnittlige prisen på kraftbørsen Nord Pool Spot. Denne avtaleformen har jevnt over vært den billigste de siste årene.

Innkjøpspris

Innkjøpsprisavtaler følger prisen på kraftbørsen Nord Pool Spot time for time. Dette gjør at innkjøpsprisen er noe dyrere enn spotprisen.

Variabel pris

Variabel pris er en blanding av fast- og spotpris. Prisen fastsettes for en gitt periode, men justeres regelmessig etter spotprisen. Den er mindre forutsigbar enn fastpris, men noe dyrere enn spotpris.

Fastpris

Fastprisavtaler gir deg en fast strømpris over en lengre/avtalt tidsperiode. Den gir forutsigbare strømregninger, men har vist seg å være dyrere enn spotpris på sikt.

Andre prisavtaler

Andre avtaler omfatter alle andre avtaleformer. Husk å lese avtalevilkår nøye før du inngår en slik avtale.

Bindingstid

Avtalens bindingstid sier hvor lenge du må vente fra du signerer avtalen til du kostnadsfritt kan bytte til en annen avtale.

Nye og eksisterende kunder

Du regnes som en ny kunde for strømselskapet dersom du ikke har vært kunde i løpet av de siste tolv månedene.

Ingunn Mjønerud

Ingunn Mjønerud er journalist og innholdsprodusent hos Strøm.no. Her gir hun deg en kort innføring i de ulike begrepene knyttet til strømavtaler.

«Forbrukerne tjener på økt åpenhet i strømbransjen – derfor gjør vi det enkelt for kunder å sette seg inn i begreper og avtalevilkår før de bestiller ny strømavtale.»

Detaljer

Type strømavtale
Innkjøpspris
Tilbudet gjelder for
Alle
Bindingstid
Ingen
Hva skjer hvis jeg bryter avtalen før bindingstiden er over?
Det koster deg ingenting
Koster det noe å inngå avtalen?
Nei, det koster ingenting å inngå denne avtalen
Koster det noe å ha denne avtalen?
Ja, det koster 29,00 kr per måned.
Påslaget ligger på
6,08 øre per kWt
Maksimalt tillatt forbruk per år
60 000 kW
Vilkårende gjelder
1 måned
Kontraktlengde
Ett år
Får jeg varsel dersom det skjer endringer i avtalen?
Ja
Varsel om endringer i avtalen gis via
Posten
Krever avtalen brukerkonto hos strømselskapet?
Nei

Fornybar energi

100% fornybar energi?
Nei

Om strømregningen

Strømregningen betales
Etterskuddsvis
Hvor ofte får jeg strømregning?
Hver 2. måned

Betaling

Krever betaling med avtalegiro
Ja
Er det gebyr for å betale med avtalegiro?
Nei
Krever betaling med E-faktura
Ja
Er det gebyr for å betale med E-faktura?
Nei
Er det gebyr for å få regning tilsendt i posten?
Nei

Flere strømavtaler fra Midtkraft Strøm

Følg oss på Facebook

Følg oss gjerne på vår Facebookside.

Kontakt oss

Send oss en e-post

Tjenester

Strøm.no er en gratis og uforpliktende anbudstjeneste. La selskapene konkurrere om å gi deg beste strømavtale!

Strøm Privat

Strøm Bedrift

Strøm Borettslag

Sammenlign strømpriser

Populære steder

Trondheim

Oslo

Kristiansand

Tromsø

Fredrikstad

Bergen

Norge