Vurdering av strømavtalen

Meløyspot fra Meløy Energi

Strømavtale

Spotpris

Åpen for

Alle

Påslag per kWt

5,88 øre

Månedsavgift

0,00 kr

Obs! Denne avtalen er et introduksjonstilbud.

Avtalen går over til Svartisspot etter kontraktsperioden.


Om strømavtalen

Denne avtalen inkluderer et introduksjonstilbud som varer i 1 måned. I denne perioden er påslaget -5,88 øre per kWt og månedsavgiften 0,00 kr.

Oppstartsavgiften for denne avtalen er 0,00 kr. Etter introduksjonsperioden får du pris etter vanlig avtale.

Meløyspot fra Meløy Energi er en strømavtale i kategorien Spotpris. Avtalen har en bindingstid på ett år og gjelder for både nye og eksisterende kunder hos Meløy Energi. Bryter du avtalen før bindingstiden er over må du betale et gebyr på 300,00 kr.

Avtalen har en månedsavgift på 0,00 kr. Påslaget i denne avtalen ligger på 5,88 øre per kWt. Du betaler strømregningen etterskuddsvis hver 2. måned.

Nedenfor finner du all annen informasjon om denne strømavtalen.

Ordliste
Påslag

Påslaget er prisen som strømselskapene tar utover spotprisen/innkjøpsprisen på strøm. Har påslaget minustegn foran seg betyr det at strømselskapet taper penger for hver kWt strøm de selger til deg.

Spotpris

Spotprisavtaler følger den gjennomsnittlige prisen på kraftbørsen Nord Pool Spot. Denne avtaleformen har jevnt over vært den billigste de siste årene.

Innkjøpspris

Innkjøpsprisavtaler følger prisen på kraftbørsen Nord Pool Spot time for time. Dette gjør at innkjøpsprisen er noe dyrere enn spotprisen.

Variabel pris

Variabel pris er en blanding av fast- og spotpris. Prisen fastsettes for en gitt periode, men justeres regelmessig etter spotprisen. Den er mindre forutsigbar enn fastpris, men noe dyrere enn spotpris.

Fastpris

Fastprisavtaler gir deg en fast strømpris over en lengre/avtalt tidsperiode. Den gir forutsigbare strømregninger, men har vist seg å være dyrere enn spotpris på sikt.

Andre prisavtaler

Andre avtaler omfatter alle andre avtaleformer. Husk å lese avtalevilkår nøye før du inngår en slik avtale.

Bindingstid

Avtalens bindingstid sier hvor lenge du må vente fra du signerer avtalen til du kostnadsfritt kan bytte til en annen avtale.

Nye og eksisterende kunder

Du regnes som en ny kunde for strømselskapet dersom du ikke har vært kunde i løpet av de siste tolv månedene.

Ingunn Mjønerud

Ingunn Mjønerud er journalist og innholdsprodusent hos Strøm.no. Her gir hun deg en kort innføring i de ulike begrepene knyttet til strømavtaler.

«Forbrukerne tjener på økt åpenhet i strømbransjen – derfor gjør vi det enkelt for kunder å sette seg inn i begreper og avtalevilkår før de bestiller ny strømavtale.»

Detaljer

Type strømavtale
Spotpris
Tilbudet gjelder for
Alle
Bindingstid
Ett år
Hva skjer hvis jeg bryter avtalen før bindingstiden er over?
Du må betale et gebyr på 300,00 kr
Koster det noe å inngå avtalen?
Nei, det koster ingenting å inngå denne avtalen
Påslaget ligger på
5,88 øre per kWt
Vilkårende gjelder
Ett år
Kontraktlengde
Ingen
Avtalen går over til
Svartisspot
Får jeg varsel dersom det skjer endringer i avtalen?
Ja
Varsel om endringer i avtalen gis via
SMS
Krever avtalen brukerkonto hos strømselskapet?
Nei

Fornybar energi

100% fornybar energi?
Nei

Aktuell kampanje

Hvor lenge varer kampanjen?
1 måned
Koster det noe å benytte seg av kampanjetilbudet?
Nei, det koster ingenting
Månedsavgiften under kampanjen er
0,00 kr
Påslaget under kampanjen er
-5,88 øre per kWt

Om strømregningen

Strømregningen betales
Etterskuddsvis
Hvor ofte får jeg strømregning?
Hver 2. måned

Betaling

Krever betaling med avtalegiro
Nei
Er det gebyr for å betale med avtalegiro?
Nei
Krever betaling med E-faktura
Nei
Er det gebyr for å betale med E-faktura?
Nei
Er det gebyr for å få regning tilsendt i posten?
Ja, det koster 29,00 kr per faktura
Er det gebyr for å betale med Vipps?
Nei

Flere strømavtaler fra Meløy Energi

Følg oss på Facebook

Følg oss gjerne på vår Facebookside.

Kontakt oss

Send oss en e-post

Tjenester

Strøm.no er en gratis og uforpliktende anbudstjeneste. La selskapene konkurrere om å gi deg beste strømavtale!

Strøm Privat

Strøm Bedrift

Strøm Borettslag

Sammenlign strømpriser

Populære steder

Trondheim

Oslo

Kristiansand

Tromsø

Fredrikstad

Bergen

Norge