Leveringsplikt Strøm

Strømkilder

Det finnes mange ulike metoder for å produsere strøm, men mekanismen er ofte den samme. Man varmer opp vann til damp ved forbrenning eller atomspalting, og varmen brukes til å setter fart på en turbin. Turbinen får i sin tur fart på en generator som begynner å produsere strøm. Dette kalles et kondenskraftverk.

Hvilken type av strømkilde som brukes i de ulike geografiske regionene kommer an på hvilke naturressurser som er tilgjengelige og hvilke politiske beslutninger som er gjort i disse områdene.

Kullkraft

Kullkraft er verdens største kilde til energi. Kullkraftverk er såkalte kondenskraftverk, og de utgjør nesten halvparten av verdens strømproduksjon. Dermed er kullkraftverk en forutsetning for levering av strøm til både industri og husholdninger.

Kullkraften er dog omdiskutert.Miljøforskere enes om at den bidrar til forurensning og global oppvarming. I Skandinavia finnes det veldig få kullkraftverk, noe som historisk henger tett sammen med den gode tilgjengeligheten på vannkraft.

Fossefall
I Norge er vannkraft den største kilden til elektrisitet.

Vannkraft

Vannkraft er den viktigste energikilden vi har i Norge. Man utvinner kraften ved at man leder vann fra en elv gjennom en turbin som i sin tur setter en generator i bevegelse.

Som strømkilde regnes vannkraft for et av de reneste alternativene. Miljøbevegelsen protesterer ofte på utbygging av vannkraftverk, men dette er særlig med tanke på konsekvensene for naturen og miljøet rundt vannkraftverkene som bygges.

Les mer: Vannkraft – slik produseres norsk strøm

En annen måte å utnytte vannkraft på er bølgekraft og tidevannskraft. Dette er kompliserte metoder som fortsatt er på forskningsstadiet. Modellene som er laget for å utvinne denne formen for vannkraft har foreløpig ikke lykkes med resultater som kan konkurrere med dagens kraftkilder.

Kjernekraft

Kjernekraften er en av få kraftkilder som ikke stammer fra solen. Energien som utvinnes og omdannes til strøm finnes allerede i atomets bindinger. Når man spalter et stort atom i to, frigjøres det en enorm mengde energi i form av varme.

Varmen brukes til å varme opp vann som føres til en turbin som i sin tur får i gang en generator. Kjernekraft er en relativt ny energikilde og den er omdiskutert på grunn av risikoen for stråling ved produksjon, etterlagring og ulykker.

Les også: Velg riktig strømavtale for deg

Fossilt brensel

Foruten kull er olje og naturgass to andre brennstoff som brukes i varierende grad for å lage strøm. Bruker man andre fossile brensler til å produsere strøm, skjer dette på samme måte som i kullkraftverk. Naturgass anses for å være en renere form for fossilt brensel, som ikke slipper ut like mye gifter i luften som kull og olje.

Vindkraft

Vindkraft er en av de eldste kildene til energi. Likevel er det først i de senere årene at vi har fattet interesse for å bruke den til å fremstille elektrisitet. Grunnen til det er at man prøver å finne et bærekraftig alternativ til fossilt brensel og kjernekraft.

Fossefall
Vindkraft utgjør en relativt liten del av den totale kraftproduksjonen.

For å utnytte vindkraften trenger man mange mindre kraftverk. Derfor er det i praksis vanskelig å få en bra totaleffekt av vinden. I tillegg tar det lang tid å bygge ut, som igjen har medvirket til at vindkraft kun utgjør en liten del av den totale strømproduksjonen.

Les mer: Vindmøller – slik lager de strøm

Solkraft

Med unntak av kjernekraften, stammer de fleste strømkilder fra solen. Når det er sagt er det vanskelig å utnytte solen i sin rene form til strømproduksjon.

I stedet bruker man for det meste solkraften til å varme vann. Forsøk på å lage kraftverk som produserer strøm via solkraft har så langt ikke lykkes i å bli effektive nok til å få en betydelig posisjon i strømmarkedet, men teknologien er i utvikling og lokal solcellepanel på taket til boligen begynner så smått å bli en mulighet for mer enn bare hyttemarkedet.

Les også: 12 gode tips til hvordan du kan spare strøm.

Biobrensel

Biobrensel brukes på samme måte som fossil brensel når den framstilles. Kraftverk og varmeverk benytter torv, flis, brikett, pellets, biodiesel, bioolje eller bioetanol.

Biobrensel anses som et mer miljøvennlig alternativ til fossilt brensel, ettersom det er en fornybar energikilde. Det løser derimot ikke problematikken knyttet til svoveldioksidutslipp og andre gassutslipp ved forbrenningen.

Vil du ha en bedre strømavtale? Fyll ut vårt skjema og motta uforpliktende tilbud fra flere strømleverandrører.

Geotermisk energi

Den geotermiske energien er den energien som ligger lagret under jordskorpen. Den brukes i stor grad til å varme opp hus gjennom berg- og jordvarme.

Geotermisk energi kan også brukes til strømproduksjon, men enn så lenge skjer dette i liten skala. Som energikilde er den betraktet som en av de renere, ettersom utvinningen ikke er forbundet med giftige utslipp.

Følg oss på Facebook

Følg oss gjerne på vår Facebookside.

Kontakt oss

Send oss en e-post

Tjenester

Strøm.no er en gratis og uforpliktende anbudstjeneste. La selskapene konkurrere om å gi deg beste strømavtale!

Strøm Privat

Strøm Bedrift

Strøm Borettslag

Sammenlign strømpriser

Populære steder

Trondheim

Oslo

Kristiansand

Tromsø

Fredrikstad

Bergen

Norge