Eiker Enkel

Sammenlign strømpriser 

Vurdering av strømavtalen

Eiker Enkel fra Øvre Eiker Strøm

Strømavtale

Timespot

Åpen for

Alle

Påslag per kWt

4,99 øre

Månedsavgift

0,00 kr


Om strømavtalen

Eiker Enkel fra Øvre Eiker Strøm er en strømavtale i kategorien Timespot. Avtalen har ingen bindingstid og gjelder for både nye og eksisterende kunder hos Øvre Eiker Strøm.

Avtalen har en månedsavgift på 0,00 kr. Påslaget i denne avtalen ligger på 4,99 øre per kWt. Du betaler strømregningen etterskuddsvis hver 30. dag.

Nedenfor finner du all annen informasjon om denne strømavtalen.

Ordliste
Påslag

Påslaget er prisen som strømselskapene tar utover spotprisen/innkjøpsprisen på strøm. Har påslaget minustegn foran seg betyr det at strømselskapet taper penger for hver kWt strøm de selger til deg.

Spotpris

Spotprisavtaler følger den gjennomsnittlige prisen på kraftbørsen Nord Pool Spot. Denne avtaleformen har jevnt over vært den billigste de siste årene.

Innkjøpspris

Innkjøpsprisavtaler følger prisen på kraftbørsen Nord Pool Spot time for time. Dette gjør at innkjøpsprisen er noe dyrere enn spotprisen.

Variabel pris

Variabel pris er en blanding av fast- og spotpris. Prisen fastsettes for en gitt periode, men justeres regelmessig etter spotprisen. Den er mindre forutsigbar enn fastpris, men noe dyrere enn spotpris.

Fastpris

Fastprisavtaler gir deg en fast strømpris over en lengre/avtalt tidsperiode. Den gir forutsigbare strømregninger, men har vist seg å være dyrere enn spotpris på sikt.

Andre prisavtaler

Andre avtaler omfatter alle andre avtaleformer. Husk å lese avtalevilkår nøye før du inngår en slik avtale.

Bindingstid

Avtalens bindingstid sier hvor lenge du må vente fra du signerer avtalen til du kostnadsfritt kan bytte til en annen avtale.

Nye og eksisterende kunder

Du regnes som en ny kunde for strømselskapet dersom du ikke har vært kunde i løpet av de siste tolv månedene.

Ingunn Mjønerud

Ingunn Mjønerud er journalist og innholdsprodusent hos Strøm.no. Her gir hun deg en kort innføring i de ulike begrepene knyttet til strømavtaler.

«Forbrukerne tjener på økt åpenhet i strømbransjen – derfor gjør vi det enkelt for kunder å sette seg inn i begreper og avtalevilkår før de bestiller ny strømavtale.»

Detaljer

Type strømavtale
Timespot
Tilbudet gjelder for
Alle
Bindingstid
Ingen
Hva skjer hvis jeg bryter avtalen før bindingstiden er over?
Det koster deg ingenting
Påslaget ligger på
4,99 øre per kWt
Avtalevilkårenes varighet
6 måneder
Får jeg varsel dersom det skjer endringer i avtalen?
Nei
Andre vilkår
Eiker Enkel er et enkelt strømprodukt som passer for deg som vil ha en enkel og rimelig strømavtale. Påslag kun 4,99 øre/kWh. Fastledd kr 0 pr mnd. Garantert samme prisavtale med varighet i minimum 6 mnd. Det blir sendt ut prisvarsel i god tid før evt. prisendring.

Om strømregningen

Strømregningen betales
Etterskuddsvis
Hvor ofte får jeg strømregning?
Hver 30. dag

Betaling

Krever betaling med avtalegiro
Nei
Krever betaling med E-faktura
Nei
Er det gebyr for å få regning tilsendt i posten?
Ja, det koster 30,00 kr per faktura

Flere strømavtaler fra Øvre Eiker Strøm

Følg oss på Facebook

Følg oss gjerne på vår Facebookside.

Kundeservice

Kundeservice

Tjenester

Strøm.no er en gratis og uforpliktende anbudstjeneste. La selskapene konkurrere om å gi deg beste strømavtale!

Strøm Privat

Strøm Bedrift

Strøm Borettslag

Sammenlign strømpriser

Elbillader

Solceller

Populære steder

Trondheim

Oslo

Kristiansand

Tromsø

Fredrikstad

Bergen

Norge